Séc-Slovakia

Những hình phạt từ cơ quan tài chính Séc

Cập nhật lúc 09-01-2011 18:10:24 (GMT+1)

 

Từ đầu năm 2011, có hàng loạt thay đổi trong lĩnh vực thuế. Những người đóng thuế và các công ty sẽ bị những nguy cơ gì đe doạ nếu vi phạm nghĩa vụ thuế?


Các qui định mới về thuế giải quyết những vấn đề liên quan tới hình phạt rộng rãi, cụ thể và hiệu quả hơn. Luật mới giành cả một chương quan tâm tới vấn đề này, nên nó rõ ràng và minh bạch hơn so với từ trước tới nay.

Pořádková pokuta

 Cho tới nay, sở thuế có thể phạt những ai không thực hiện đúng thời hạn nghĩa vụ không mang tính tài chính. Nghĩa là ví dụ trường hợp người nộp thuế không đến sở thuế theo yêu cầu, không xuất trình những chứng từ mà sở thuế đòi hỏi, không thực hiện nghĩa vụ đăng ký thuế hay không nộp tờ khai thuế kể cả khi đã được sở thuế yêu cầu. Luật mới vẫn còn điều khoản này, chỉ có điều hình phạt phải được quyết định trong vòng 12 tháng, kể từ ngày xảy ra việc không chấp hành nghĩa vụ (theo luật cũ là 24 tháng).

Hình phạt cho lỗi cẩu thả không chỉ đối với pháp nhân, mà cho tất cả các đối tượng tham gia quá trình giải quyết thủ tục thuế, nếu như gây trở ngại cho thủ tục thuế, không tuân thủ chỉ thị của nhân viên sở thuế hay hành xử bất lịch sự. Luật mới qui định hình phạt tối đa cho lỗi này là 50 nghìn korun, theo luật cũ thì mức tối đa có thể lên tới hai triệu. Hình phạt có thể tái diễn, nếu không có sự sửa đổi. Nhân viên sở thuế có quyền nhưng không nhất thiết áp dụng hình phạt này.

Phạt vì chậm chễ

Hình phạt này cho tới nay vẫn thường được gọi là tăng thêm thuế. Nhưng trong luật mới có một số thay đổi.

Vẫn là hình phạt cho lỗi chậm nộp tờ khai thuế hay chứng nhận thuế. Chứng nhận thuế là nhóm mới được áp dụng trong qui định về khai thuế hay thống kê thuế.

 Theo luật, hình phạt này là bắt buộc, sở thuế phải phạt nếu ai nộp tờ khai thuế muôn hơn theo qui định của luật từ năm ngày làm việc trở lên. Mỗi ngày chậm sẽ tính phần trăm từ khoản thuế theo nghĩa vụ.

 Luật mới không chỉ qui định nguyên tắc tính mức phạt, mà cả mức tối đa và tối thiểu. Thấp nhất là 500 korun và cao nhất là 300 nghìn. Hình phạt này áp dụng cho cả lỗi nộp thống kê thuế muộn.

 Hình thức phạt này không áp dụng cho tất cả những sự chậm chễ nộp bản khai thuế, mà chỉ với những nghĩa vụ thuế mà người nộp thuế phải khai báo.

Penále

Hình phạt này hầu như không có thay đổi so với luật cũ.

Lãi suất nợ

Luật mới bắt đầu tính lãi suất kể từ ngày thứ năm sau khi có hiệu lực. Được tính cho tới ngày thanh toán hết trong thời gian nhiều nhất là 5 năm. Mức lãi suất không thay đổi so với luật cũ.

Nguồn Báo Doanh nghiệp Việt

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo