Séc-Slovakia

Luật cư trú tại Séc nghiêm ngặt hơn

Cập nhật lúc 09-01-2011 18:19:58 (GMT+1)
Ảnh minh họa

 

Từ 1.1.2011 bắt đầu có hiệu lực sửa đổi của bộ luật  cư trú người ngoại quốc tại CH Séc ( số 427/2010 sb.).
Dưới đây là những điểm chính

- Thời hạn của thị thực dài hạn (được hiểu là thị thực cư trú trên 90 ngày) bị rút ngắn từ một năm xuống còn 6 tháng.

- Áp dụng tính năng bảo mật mới, đưa nhận dạng sinh trắc học vào giấy phép cư trú và đồng thời bắt buộc  phải có sự tham dự trực tiếp của người đệ đơn tại văn phòng của Bộ Nội vụ.

- Áp dụng chương trình gọi là Thẻ Xanh, thẻ này cho phép người nước ngoài được cư trú và làm việc tại những công việc đòi hỏi trình độ cao, tức là  sẽ không cần phải có giấy phép lao động riêng nữa.

- Một điều mới nữa được áp dụng là trách nhiệm liên đới trong chi phí cho việc trục xuất người nước ngoài. Vào trường hợp xảy ra trục xuất thì người chủ (công ty) phải có trách nhiệm hoàn trả phí tổn trục xuất nhân viên nước ngoài đã làm thuê cho mình.

ảnh minh họa

 

- Người nước ngoài nếu có ý định cư trú tại Cộng hòa Séc như là một thành viên có trách nhiệm theo luật định trong công ty, hợp tác xã, bây giờ sẽ phải đề nghị cấp giấy phép cư trú cho mục đích kinh doanh (nhưng không nhằm mục đích tham gia vào một pháp nhân). Đơn xin giấy phép cư trú bắt buộc phải gửi kèm giấy xác nhận rằng công ty hoặc hiệp hội không nợ tiền thuế, bảo hiểm xã hội.

- Luật sửa đổi cũng mở rộng phạm vi bảo hiểm sức khỏe bắt buộc cho người nước ngoài cư trú trên lãnh thổ CH Séc hơn 90 ngày. Tăng giới hạn bắt buộc bảo hiểm từ  € 30.000 đến 60.000 € và người đệ đơn xin cư trú tại Cộng hòa Séc, gia hạn lưu trú, bảo hiểm phải đi làm bảo hiểm mới ,cái gọi là bảo hiểm y tế toàn diện. Theo thông tin của cảnh sát ngoại kiều, yêu cầu này được áp dụng cho những người mới đệ đơn xin cư trú, hoặc chẳng hạn cần yêu cầu gia hạn từ 1 Tháng 1 năm 2011.

- Việc sửa đổi cũng hạn chế số lượng các công ty được phép cấp bảo hiểm. Nói chung, muốn đệ đơn xin gia hạn giấy phép cư trú dài hạn chỉ có thể  làm hợp đồng bảo hiểm y tế tại các hãng bảo hiểm được ủy quyền để thực hiện bảo hiểm tại Cộng hòa Séc. Nếu đệ đơn xin cấp thị thực dài hạn hoặc giấy phép cư trú dài hạn ở nước ngoài,thì có thể làm hợp đồng bảo hiểm  với các công ty bảo hiểm nước ngoài, nhưng phải là loại bảo hiểm vừa được điều chỉnh, mở rộng theo yêu cầu sửa đổi mới. Bảo hiểm du lịch y tế không còn cần thiết nếu người nước ngoài được tham gia bảo hiểm theo hệ thống bắt buộc của bảo hiểm y tế Séc công cộng hoặc theo các điều ước quốc tế.

ảnh minh họa

- Bộ phận quản lý hành chính, đặc biệt là bộ phận phụ trách cấp phép cư trú lâu dài đã chuyển phần lớn quyền hạn, chức năng từ trước thuộc quyền của cảnh sát ngoại kiều sang Bộ Nội vụ.
- Đồng thời, tăng mọi lệ phí liên quan đến việc giải quyết cấp giấy phép.

NK. tổng hợp

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo