Luật VN

Điều kiện nhận con của người định cư ở nước ngoài

Cập nhật lúc 03-10-2014 06:06:11 (GMT+1)

 

Khi muốn nhận con, ngoài sự đồng ý của cha hoặc mẹ còn phải có sự đồng ý của người con đó nếu đã đủ từ 9 tuổi trở lên.


Theo Điều 18 Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013, điều kiện nhận cha, mẹ, con với các trường hợp là công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài hoặc giữa người nước ngoài mà ít nhất một bên thường trú tại Việt Nam được quy định như sau:

- Việc nhận cha, mẹ, con chỉ được thực hiện nếu bên nhận và bên được nhận còn sống vào thời điểm nộp hồ sơ, việc nhận là tự nguyện và không có tranh chấp.

- Trường hợp người được nhận là con chưa thành niên, phải có sự đồng ý của mẹ hoặc cha, trừ khi người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự. Nếu con đủ từ 9 tuổi trở lên thì việc nhận phải có sự đồng ý của người con đó.

- Con đã thành niên muốn nhận cha phải có sự đồng ý của mẹ và ngược lại nhận mẹ phải có sự đồng ý của cha.

- Nếu con chưa thành niên nhận cha thì mẹ làm thủ tục, nhận mẹ thì cha làm thủ tục. Trường hợp người mẹ hoặc người cha đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự thì người giám hộ làm thủ tục nhận cha hoặc nhận mẹ cho con.

Như vậy, bạn thuộc trường hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài. Với các quy định trên, bạn đủ điều kiện nhận con khi:

- Không có tranh chấp về việc nhận

- Có sự đồng ý của người đang là mẹ của con bạn;

- Có sự đồng ý của người con do con bạn đã đủ điều kiện từ 9 tuổi trở lên theo luật.

Thạc sỹ, Luật sư Phạm Thanh Bình
Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội

Nguồn: Vnexpress

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm
Quảng cáo