Người Việt khắp nơi

Người Việt ở Mỹ cần biết về chương trình Bảo hiểm và Medicare/Insurance and Medicare

Cập nhật lúc 11-08-2010 12:01:34 (GMT+1)
Ảnh minh họa- Nguồn: songmanhonline.com

 

Nhìn chung, quý vị hội đủ điều kiện nhận Medicare nếu quý vị hoặc vợ/chồng của quý vị làm việc ít nhất 10 năm trong một công việc được Medicare bảo hiểm và quý vị đủ 65 tuổi và là một công dân hoặc thường trú nhân của Mỹ.


Quý vị cũng có thể đủ điều kiện nhận bảo hiểm nếu quý vị ở độ tuổi thanh niên và bị tàn tật hoặc bị hỏng thận vĩnh viễn cần được thẩm tách hoặc cấy ghép.

Quý vị có thể nhận Phần A ở độ tuổi 65 mà không phải trả phí bảo hiểm nếu quý vị hiện đã nhận phúc lợi hưu trí từ Ban An Sinh Xã Hội hoặc Ban Hưu Trí Đường Sắt và quý vị hoặc vợ/chồng quý vị có một việc làm trong chính phủ được Medicare bảo hiểm.

Nếu quý vị dưới 65 tuổi, quý vị có thể nhận Phần A (bảo hiểm bệnh viện) mà không phải trả phí bảo hiểm nếu quý vị đã từng nhận phúc lợi tàn tật của Ban An Sinh Xã Hội hoặc Ban Hưu Trí Đường Sắt được 24 tháng. Phần lớn mọi người đều nghiễm nhiên được nhận Phần A khi họ bước sang tuổi 65.

Phần B (Bảo Hiểm Y Tế) là phần bảo hiểm tùy chọn. Phần bảo hiểm này giúp chi trả cho bác sĩ, dịch vụ, chăm sóc ngoại trú của bệnh viện và một số dịch vụ y tế khác mà Phần A không bảo hiểm ví dụ như dịch vụ của bác sĩ khám bệnh và điều trị cũng như dịch vụ chăm sóc tại nhà. Phần B giúp chi trả các dịch vụ và thuốc men/thiết bị được bảo hiểm này khi cần có về mặt y tế.

Trong một số trường hợp, phí bảo hiểm có thể cao nếu quý vị không chọn Phần B trong lần đầu tiên hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm ở độ tuổi 65. Phí bảo hiểm cho Phần B có thể tăng thêm 10 phần trăm cho mỗi khoảng thời gian kéo dài 12 tháng khi quý vị lẽ ra đã có thể nhận Phần B nhưng chưa đăng ký, trừ một số trường hợp đặc biệt.

Quý vị có thể đăng ký Phần B vào bất cứ thời điểm nào trong thời hạn 7 tháng tính từ thời điểm 3 tháng trước khi quý vị bước sang độ tuổi 65. Nếu quý vị chọn Phần B, phí bảo hiểm thông thường sẽ được trích từ khoản phúc lợi An Sinh Xã Hội, Hưu Trí Đường Sắt hoặc Hưu Trí Dân Sinh hàng tháng của quý vị. Nếu quý vị không nhận bất cứ khoản phúc lợi nào nêu trên, cứ 3 tháng một lần Medicare sẽ gửi cho quý vị một hóa đơn cho Phần B.

Nếu quý vị có thắc mắc về tình trạng hội đủ điều kiện nhận Phần A hoặc Phần B của Medicare, hoặc nếu quý vị một xin nhận Medicare, vui lòng gọi tới Ban An Sinh Xã Hội. Số điện thoại liên vùng miễn phí là: 1-800-772-1213. Số điện thoại đánh chữ TTY-TDD dành cho người khiếm thính và khiếm ngôn là 1-800-325-0778. Quý vị cũng có thể nhận thông tin về hình thức mua bảo hiểm Phần A cũng như phần B nếu quý vị không hội đủ điều kiện nhận phần A và được miễn phí bảo hiểm.

Nguồn: Cơ Quan Quản trị An Sinh Xã Hội/Medicare

Theo Tầm nhìn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo