Tử vi

Tử vi 2017 tuổi Sửu

Cập nhật lúc 31-12-2016 09:18:49 (GMT+1)
Ảnh minh họa. (Nguồn: internet)

 


Tân Sửu:

Tử vi 2017 Tân Sửu nam mạng

Tử vi 2017 xem chi tiết tử vi tuổi Tân Sửu nam mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Đinh Dậu 2017

Đây là phần luận giải lá số tử vi Tân Sửu nam mạng, 57 tuổi (âm lịch), sinh từ 15/02/1961 đến 04/02/1962 trong năm 2017 Đinh Dậu

Tử vi 2017 Tân Sửu nữ mạng

Tử vi 2017 xem chi tiết tử vi tuổi Tân Sửu nữ mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Đinh Dậu 2017

Đây là phần luận giải lá số tử vi Tân Sửu nữ mạng, 57 tuổi (âm lịch), sinh từ 15/02/1961 đến 04/02/1962 trong năm 2017 Đinh Dậu

Quý Sửu:

Tử vi 2017 Quý Sửu nam mạng

Tử vi 2017 xem chi tiết tử vi tuổi Quý Sửu nam mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Đinh Dậu 2017

Đây là phần luận giải lá số tử vi Quý Sửu nam mạng, 45 tuổi (âm lịch), sinh từ 03/02/1973 đến 22/01/1974 trong năm 2017 Đinh Dậu

Tử vi 2017 Quý Sửu nữ mạng

Tử vi 2017 xem chi tiết tử vi tuổi Quý Sửu nữ mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Đinh Dậu 2017

Đây là phần luận giải lá số tử vi Quý Sửu nữ mạng, 45 tuổi (âm lịch), sinh từ 03/02/1973 đến 22/01/1974 trong năm 2017 Đinh Dậu

Ất Sửu:

Tử vi 2017 Ất Sửu nam mạng

Tử vi 2017 xem chi tiết tử vi tuổi Ất Sửu nam mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Đinh Dậu 2017

Đây là phần luận giải lá số tử vi Ất Sửu nam mạng, 33 tuổi (âm lịch), sinh từ 21/01/1985 đến 08/02/1986 trong năm 2017 Đinh Dậu

Tử vi 2017 Ất Sửu nữ mạng

Tử vi 2017 xem chi tiết tử vi tuổi Ất Sửu nữ mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Đinh Dậu 2017

Đây là phần luận giải lá số tử vi Ất Sửu nữ mạng, 33 tuổi (âm lịch), sinh từ 21/01/1985 đến 08/02/1986 trong năm 2017 Đinh Dậu

Đinh Sửu:

Tử vi 2017 Đinh Sửu nam mạng

Tử vi 2017 xem chi tiết tử vi tuổi Đinh Sửu nam mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Đinh Dậu 2017

Đây là phần luận giải lá số tử vi Đinh Sửu nam mạng, 21 tuổi (âm lịch), sinh từ 07/02/1997 đến 27/01/1998 trong năm 2017 Đinh Dậu

Tử vi 2017 Đinh Sửu nữ mạng

Tử vi 2017 xem chi tiết tử vi tuổi Đinh Sửu nữ mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Đinh Dậu 2017

Đây là phần luận giải lá số tử vi Đinh Sửu nữ mạng, 21 tuổi (âm lịch), sinh từ 07/02/1997 đến 27/01/1998 trong năm 2017 Đinh Dậu

Kỷ Sửu:

Tử vi 2017 Kỷ Sửu nam mạng

Tử vi 2017 xem chi tiết tử vi tuổi Kỷ Sửu nam mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Đinh Dậu 2017

Đây là phần luận giải lá số tử vi Kỷ Sửu nam mạng, 69 tuổi (âm lịch), sinh từ 29/01/1949 đến 16/02/1950 trong năm 2017 Đinh Dậu

Tử vi 2017 Kỷ Sửu nữ mạng

Tử vi 2017 xem chi tiết tử vi tuổi Kỷ Sửu nữ mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Đinh Dậu 2017

Đây là phần luận giải lá số tử vi Kỷ Sửu nữ mạng, 69 tuổi (âm lịch), sinh từ 29/01/1949 đến 16/02/1950 trong năm 2017 Đinh Dậu

Chú ý: Các tháng trong năm là tháng âm lịch.

Nguồn: tuvisomenh

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm
Quảng cáo