Tử vi

Tử vi 2017 tuổi Ngọ

Cập nhật lúc 31-12-2016 10:07:00 (GMT+1)
Ảnh minh họa. (Nguồn: internet)

 


Bính Ngọ:

Tử vi 2017 Bính Ngọ nam mạng

Tử vi 2017 xem chi tiết tử vi tuổi Bính Ngọ nam mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Đinh Dậu 2017

Đây là phần luận giải lá số tử vi Bính Ngọ nam mạng, 52 tuổi (âm lịch), sinh từ 21/01/1966 đến 08/02/1967 trong năm 2017 Đinh Dậu

Tử vi 2017 Bính Ngọ nữ mạng

Tử vi 2017 xem chi tiết tử vi tuổi Bính Ngọ nữ mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Đinh Dậu 2017

Đây là phần luận giải lá số tử vi Bính Ngọ nữ mạng, 52 tuổi (âm lịch), sinh từ 21/01/1966 đến 08/02/1967 trong năm 2017 Đinh Dậu

Mậu Ngọ:

Tử vi 2017 Mậu Ngọ nam mạng

Tử vi 2017 xem chi tiết tử vi tuổi Mậu Ngọ nam mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Đinh Dậu 2017

Đây là phần luận giải lá số tử vi Mậu Ngọ nam mạng, 40 tuổi (âm lịch), sinh từ 07/02/1978 đến 27/01/1979 trong năm 2017 Đinh Dậu

Tử vi 2017 Mậu Ngọ nữ mạng

Tử vi 2017 xem chi tiết tử vi tuổi Mậu Ngọ nữ mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Đinh Dậu 2017

Đây là phần luận giải lá số tử vi Mậu Ngọ nữ mạng, 40 tuổi (âm lịch), sinh từ 07/02/1978 đến 27/01/1979 trong năm 2017 Đinh Dậu

Canh Ngọ:

Tử vi 2017 Canh Ngọ nam mạng

Tử vi 2017 xem chi tiết tử vi tuổi Canh Ngọ nam mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Đinh Dậu 2017

Đây là phần luận giải lá số tử vi Canh Ngọ nam mạng, 28 tuổi (âm lịch), sinh từ 27/01/1990 đến 14/02/1991 trong năm 2017 Đinh Dậu

Tử vi 2017 Canh Ngọ nữ mạng

Tử vi 2017 xem chi tiết tử vi tuổi Canh Ngọ nữ mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Đinh Dậu 2017

Đây là phần luận giải lá số tử vi Canh Ngọ nữ mạng, 28 tuổi (âm lịch), sinh từ 27/01/1990 đến 14/02/1991 trong năm 2017 Đinh Dậu

Nhâm Ngọ:

Tử vi 2017 Nhâm Ngọ nam mạng

 

Tử vi 2017 Nhâm Ngọ nữ mạng

Giáp Ngọ:

Tử vi 2017 Giáp Ngọ nam mạng

Tử vi 2017 xem chi tiết tử vi tuổi Giáp Ngọ nam mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Đinh Dậu 2017

Đây là phần luận giải lá số tử vi Giáp Ngọ nam mạng, 64 tuổi (âm lịch), sinh từ 03/02/1954 đến 23/01/1955 trong năm 2017 Đinh Dậu

Tử vi 2017 Giáp Ngọ nữ mạng

Tử vi 2017 xem chi tiết tử vi tuổi Giáp Ngọ nữ mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Đinh Dậu 2017

Đây là phần luận giải lá số tử vi Giáp Ngọ nữ mạng, 64 tuổi (âm lịch), sinh từ 03/02/1954 đến 23/01/1955 trong năm 2017 Đinh Dậu

Chú ý: Các tháng trong năm là tháng âm lịch.

Nguồn: tuvisomenh

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo