Việt Nam

VN: Sáp nhập Ủy ban Kiểm tra TƯ với Thanh tra Chính phủ?

Cập nhật lúc 10-10-2017 03:09:11 (GMT+1)
Ông Trần Quốc Vượng (trái) đang là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

 

Một thành viên Hội đồng lý luận Trung ương tại Việt Nam cho rằng có thể sáp nhập Ủy ban Kiểm tra Trung ương với Thanh tra Chính phủ, trong nỗ lực tinh gọn bộ máy.


PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nói với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

Phát biểu của ông đưa ra trong bối cảnh Đảng Cộng sản Việt Nam đang bàn bạc làm sao tổ chức lại bộ máy chính trị.

"Chúng ta phải sắp xếp lại theo hướng sáp nhập những bộ phận có cùng chức năng lại với nhau."

"Ví dụ như Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thể sáp nhập với Thanh tra Chính phủ; Ban Tổ chức Trung ương có thể nhập với Bộ Nội vụ; Bộ Kế hoạch Đầu tư có thể gắn với Bộ Tài chính," ông Quốc Dũng nói.

Ông nói thêm: "Hay các đảng ủy khối từ TW đến tỉnh, thành, các đảng ủy khối doanh nghiệp, khối cơ quan, khối Dân chính đảng, Đảng ủy khối doanh nhiệp tư nhân cũng là tầng nấc trung gian."

"Nếu không có tổ chức này, hoạt động của Đảng vẫn tồn tại và phát triển."

"Ví dụ như Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thể sáp nhập với Thanh tra Chính phủ; Ban Tổ chức Trung ương có thể nhập với Bộ Nội vụ; Bộ Kế hoạch Đầu tư có thể gắn với Bộ Tài chín.

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng

Ông ủng hộ nhất thể hóa bộ máy chức danh giữa Đảng và Nhà nước.

"Ví như, Bí thư giữ chức Chủ tịch một địa phương; người đứng đầu một đơn vị của Nhà nước phải là Bí thư Đảng ủy của cơ quan ấy. Nhất thể hóa như vậy, một người làm việc của hai người, quyền lực sẽ tập trung hơn và sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước."

Mới đây nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng kêu gọi "cách mạng bộ máy".

"Như Bộ Công an, nhiều tổng cục quá, hoàn toàn có thể sắp xếp tổ chức lại. Nếu không sẽ phát sinh tầng nấc trung gian, chồng chéo," ông Phiêu nói.

Hội nghị Trung ương 6 của Đảng Cộng sản tuần rồi có bàn về Đề án xây dựng, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Nguồn: BBC

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo