Thế giới

Ucraina: Chính Ngân hàng quốc gia đã làm giá đô la tăng đột biến

Cập nhật lúc 31-08-2009 07:55:46 (GMT+1)
Ảnh minh họa

 

Chính sách sai lầm của Ngân hàng quốc gia (NBU) đã kích thích làm tỷ giá đô la tăng đột biến trong thời gian vừa qua. Đó là lời tuyên bố của Chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về điều tiết thị trường dịch vụ tài chính Victor Suslov, đăng trên tạp chí “Zerkalo Nhedeli”.


Theo lời ông Suslov, thay cho việc lẽ ra nên cho phá sản các ngân hàng không có nguồn ngoại tệ để thanh toán nợ nước ngoài, NBU lại đi theo chính sách chuyển các khoản nợ nước ngoài của khối doanh nghiệp thành nợ nhà nước, làm tiêu tốn đáng kể lượng ngoại tệ dự trữ quốc gia, đồng thời cung cấp một lượng tiền lớn để tái đầu tư các ngân hàng, lẽ ra có thể dùng để thanh toán mọi khoản tín dụng có vấn đề tại các ngân hàng một cách thừa thãi.

“Nếu không có nguồn ngoại tệ rót vào từ bên ngoài, thì mô hình duy nhất để thanh toán nợ nước ngoài chỉ có thể là: ngân hàng thương mại vay tiền tái đầu tư bằng grivna của Ngân hàng quốc gia, sau đó dùng tiền đó để mua ngoại tệ. Thông thường, ngoại tệ đó cũng là do NBU bán ra từ dự trữ quốc gia, nhưng như vậy sẽ không phải tiêu tốn ngoại tệ dự trữ để can thiệp vào thị trường liên ngân hàng khi xuất hiện những thời điểm nguy cấp đối với đồng grivna”, - ông giải thích.

Theo Nguoiviet

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo