Thế giới

Ucraina: Sẽ có 13 ngân hàng bị xóa sổ

Cập nhật lúc 01-03-2009 05:23:21 (GMT+1)
Ngân hàng trung ương Ucraina

 

Trong thời gian tới sẽ có 13 ngân hàng ở Ucraina bị đóng cửa. Hiện tại, thủ tục đóng cửa 4 ngân hàng đang được thực hiện ở giai đoạn cuối cùng. Đây là tuyên bố mới nhất của Ngân hàng trung ương - nơi cấp phép hoạt động cho các ngân hàng thương mại cổ phần.


Trong khi đó, nhà băng "Factorial Bank" (Kharkov) đã được Ngân hàng trung ương cho phép cải tổ cơ cấu hoạt động, cụ thể sẽ được sáp nhập vào ngân hàng "EB Bank" (Kiev) trên cơ sở điều hành độc lập.

Đối với 8 ngân hàng trong vòng 6 tháng tới, tất cả việc thanh toán cho các chủ tài khoản (tức là việc rút tiền ngân hàng) bị đình chỉ. Đó là: «Поминвестбанк» (Pominvestbank), «Укрпромбанк» (Ucrprombank), «Национальный кредит» (Tín dụng Quốc gia), «Причерноморье» (Prichernomorie), «Кие» (Kie), «Надра» (Nadra), «Западинкомбанкм» (Zapadincombank) và «Одесса-Банк» (Odessa-Bank).

Theo ATN

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo