Thế giới

Mỹ, Nga và EU thỏa thuận làm giảm căng thẳng ở Ukraina

Cập nhật lúc 17-04-2014 23:42:33 (GMT+1)
Ảnh: Michael Mann (twitter.com)

 

Geneve - Ngày thứ năm tại Geneve, Thụy sĩ đã diễn ra hội nghị bốn bên giữa Ukraina, Nga, Mỹ, và EU về cuộc khủng hoảng tại Ukraina. Các ngoại trưởng Mỹ, Nga và EU đã thỏa thuận được các điểm chính về việc giảm căng thẳng tại Ukraina.


Thỏa thuận của các siêu cường

Các ngoại trưởng Nga, Mỹ và EU: Sergej Lavrov, John Kerry và Catherine Ashton trong tuyên bố chung đã thỏa thuận được những điểm chính của việc giải quyết khủng hoảng ở Ukraina:

- Không được tiếp tục bạo lực: tất cả các phía của xung đột phải kiềm chế thất cả những hoạt động bạo lực, những nhóm vũ trang bất hợp pháp phải nộp súng của mình, các nhóm cực đoan phải ra khỏi những tòa nhà, công sở và các nơi công cộng mà họ đang chiếm giữ.

- Tổ chức An Ninh và Hợp tác Châu Âu sẽ đóng vai trò chủ chốt: Mỹ, Nga  và EU thỏa thuận sẽ ủng hộ Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu trong việc thương lượng hòa giải tại Ukraina và sẽ gửi quan sát viên cho những công việc này.

- Thay đổi hiến pháp Ukraina: quá trình thay đổi sẽ phải minh bạch và phải được công luận rộng rãi tham gia. Nga yêu cầu liên bang hóa Ukraina, Kiev phản đối điều đó, các vùng miền thì muốn được quyền tự quyết cao hơn.

- Ân xá: những người phản đối mà nộp vũ khí và rời bỏ các tòa nhà chiếm đóng sẽ không bị truy tố nếu không vi phạm những tội ác nghiêm trọng.

- Ổn định kinh tế Ukraina là quan trọng: các bên tham gia hội nghị đã thỏa thuận về tầm quan trọng của sự cân bằng kinh tế và tài chính của nước đông Âu này và muốn về bàn bạc về khả năng  ủng hộ.


Ngoại trưởng Mỹ Jhon Kerry và ngoại trưởng EU Catherine Ashton

Bi quan về hiện thực

Ngoại trưởng John Kerry coi kết quả của hội nghị là rất tốt, nhưng cũng lưu ý rằng những từ ngữ đẹp trên giấy tờ cần phải thành sự thật. Ông cũng nói với ngoại trưởng Nga Lavrov rằng trong trường hợp Nga không giữ đúng những cam kết thì Mỹ sẽ không còn khả nằng nào khác ngoài tiếp tục trừng phạt.

Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh, lời kêu gọi nộp vũ khí và kết thúc các hoạt động chiếm đóng là cho cả hai phía của cuộc xung đột, tức là cả những người ly khai thân Nga lẫn những người cực hữu ủng hộ chính phủ ở Kiev. Ông Lavrov nhấn mạnh "Chỉ có cảnh sát và quân đội mới có quyền giữ súng".
 
NM (vietinfo.eu)
Nguồn: aktualne, Reuters

 

Mỹ, Nga và EU thỏa thuận làm giảm căng thẳng ở Ukraina

Ngày thứ năm tại Geneve đã diễn ra hội nghị bốn bên giữa Ukraina,

Nga, Mỹ, và EU về cuộc khủng hoảng tại Ukraina.

Thỏa thuận của các siêu cường

Các ngoại trưởng Nga, Mỹ và EU: Sergej Lavrov, John Kerry và

Catherine Ashton trong tuyên bố chung đã thỏa thuận được những điểm

chính của việc giải quyết khủng hoảng ở Ukraina:

- Không được tiếp tục bạo lực: tất cả các phía của xung đột phải kiềm

chế thất cả những hoạt dộng bạo lực, những nhóm vũ trang bất hợp pháp

phải nộp súng của mình, các nhóm cực đoan phải ra khỏi những tòa nhà,

công sở và các nơi công cộng mà họ đang chiếm giữ

- Tổ chức hợp tác và phát triển Châu Âu sẽ đóng vai trò chủ chốt: Mỹ,

Nga  và EU thỏa thuận sẽ ủng hộ Tổ chức hợp tác và phát triển Châu Âu

trong việc thương lượng hòa giải tại Ukraina và sẽ gửi quan sát viên

cho những công việc này

- Thay đổi hiến pháp Ukraina: quá trình thay đổi sẽ phải minh bạch và

phải được công luận rộng rãi tham gia. Nga yêu cầu liên bang hóa

Ukraina, Kiev phản đối điều đó, các vùng miền thì muốn được quyền tự

quyết cao hơn.

- Tha bổng: những người phản đối mà nộp vũ khí và dời bỏ các tòa nhà

chiếm đóng sẽ không bị truy tố nếu không vi phạm những tội ác nghiêm

trọng.

- Ổn định kinh tế Ukraina là quan trọng: các bên tham gia hội nghị đã

thỏa thuận về tầm quan trọng của sự cân bằng kinh tế và tài chính của

nước đông Âu này và muốn về bàn bạc về khả năng  ủng hộ

Hiện thực còn bi quan

Ngoại trưởng John Kerry coi kết quả của hội nghị là rất tốt, nhưng cũng

lưu ý rằng nững từ ngữ đẹp trên giấy tờ cần phải thành sự thật. Ông

cũng nói với ngoại trưởng Nga Lavrov rằng trong trường hợp Nga không

giữ đúng những cam kết thì Mỹ sẽ không còn khả nằng nào khác ngoài

tiếp tục trừng phạt.

Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh, lời kêu gọi nộp vũ khí và kết thúc

các hoạt dộng chiếm đóng là cho cả hai phía của xung đọt, tức là cả

những người ly khai thân Nga lẫn những người cực hữu ủng hộ chính phủ ở

Kiev. Lavrov nhấn mạnh "Chỉ có cảnh sát và quân đội mới có quyền giữ

súng"
 

NM (vietinfo.eu)
Nguồn: aktualne, Reuters

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo