Thế giới

Trump yêu cầu truy thu người bảo lãnh nếu người được bảo lãnh nhận trợ cấp chính phủ

Cập nhật lúc 14-06-2019 07:51:36 (GMT+1)

Tổng thống Donald Trump tháng trước loan báo sẽ chỉ thị các cơ quan liên bang thực thi quy định lâu nay yêu cầu những người mở hồ sơ bảo lãnh thân nhân sang Mỹ định cư phải hoàn trả lại chính phủ Mỹ bất kỳ phúc lợi xã hội nào mà người được bảo lãnh thụ hưởng, bao gồm tem phiếu thực phẩm SNAP, chương trình bảo hiểm sức khỏe Medicaid, hay chương trình bảo hiểm sức khỏe cho trẻ em CHIP.... Chi tiết
Trang:    4 5 6 7 8 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo