Séc-Slovakia

Thị thực Schengen của Ba Lan có thể là chìa khóa vào thị trường lao động Séc?

Cập nhật lúc 16-11-2017 12:19:17 (GMT+1)
Ảnh: Internet

 

Trong thời gian qua đã có nhiều tranh luận về hình thức xử lý của cảnh sát ngoại kiều Cộng hòa Séc đối với người nước ngoài không phải công dân EU lao động tại Séc. Luật sư Jan Šimeček từ Brno có phân tích về tính pháp lý liên quan tới trường hợp người nước ngoài có thị thực lao động do quốc gia EU khác cấp- ví dụ phổ biến là Ba Lan.


Vì đây là câu hỏi chuyên ngành pháp lý và tập quán tiền lệ tòa hành chính chưa phổ biến, nên quan điểm của luật sư Jan Šimeček có thể xem như ánh sáng vào vấn đề này.

Người nước ngoài từ các nước thứ ba (sau đây chỉ gọi là người nước ngoài), khi làm việc trên lãnh thổ Cộng hòa Séc phải tuân thủ các qui định trong luật số 326/1999 Sb., về cư trú của người nước ngoài và một số luật khác và cả luật về lao động số 435/2004 Sb. Trong khi đó, vị thế của người nước ngoài cần phải được áp dụng cả, ví dụ Công ước về thực hiện Hiệp định Schengen từ ngày 16 tháng Sáu 1985. Điều 21 phần 1 và 2 Công ước qui định: “Người nước ngoài, mà có giấy phép cư trú hợp lệ do một trong các nước hội viên cấp, trên cơ sở giấy phép đó và giấy thông hành hợp pháp có quyền tự do lưu chuyển với thời gian tối đa ba tháng trong khoảng thời gian sáu tháng bất kỳ nào trên lãnh thổ các nước thành viên khác…”  Qui định này được đưa vào hệ thống pháp lý CH Séc, cụ thể điều 17 phần b của luật ngoại kiều, rằng: “Người nước ngoài có thể tạm trú trên lãnh thổ trên cơ sở thị thực ngắn hạn được cấp trong khuôn khổ ứng dụng trực tiếp qui định hành chính của cộng đồng châu Âu”.

Vậy thì nếu như người nước ngoài trong giấy thông hành của mình có cái gọi là thị thực Schengen ngắn hạn do một quốc gia hội viên EU cấp, thì có quyền lưu trú tối đa ba tháng trong khoảng thời gian sáu tháng bất kỳ nào trên lãnh thổ Cộng hòa Séc mà không cần thêm loại giấy phép nào khác. Thế nhưng hiện nay tranh luận nhiều về câu hỏi, là liệu họ có quyền làm việc trên lãnh thổ Séc hay không?

Những người ngoại quốc đến CH Séc thường sở hữu thị thực Ba Lan ngắn hạn với mục đích cấp “05”- (Cel wydania 05). Theo qui định trong điều 2 phần 5 của bộ Nội vụ Ba Lan từ ngày 05 tháng Năm 2014 về thị thực cho người nước ngoài (Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców) , loại thị thực này được cấp cho người nước ngoài với mục đích lao động trong thời gian không quá 6 tháng cho khoảng thời gian 12 tháng tiếp theo, trên cơ sở yêu cầu của nhà sử dụng lao động đăng ký tại sở lao động cấp huyện. Nghĩa là để cấp thị thực này, nhà sử dụng lao động chỉ thông báo (đăng ký) tại sở lao động về ý định thuê lao công ngoại quốc của mình. Trong khi đó, phạm vi công việc, khu vực làm việc của người nước ngoài không có qui định hạn chế cụ thể. Vì thế những người nước ngoài này có quyền làm việc cho người sử dụng lao động ở Ba Lan thuê mình, kể cả ở bên ngoài lãnh thổ Ba Lan.

Tại Cộng hòa Séc họ được phép làm việc trên cơ sở điều 98 phần k) luật về lao động, qui định rằng, người nước ngoài được điều động đến lãnh thổ CH Séc trong khuôn khổ cung cấp dịch vụ của người sử dụng lao động bao trùm sang cả các nước thành viên Liên minh châu Âu khác, trên lãnh thổ CH Séc không cần phải có giấy phép lao động (cuả Séc), thẻ lao động hay thẻ xanh. Trong khi đó các bình luận pháp lý về qui định này của luật về lao động thường phân tích, rằng: “Trên thực tế các trường hợp này thường là, khi công ty/chủ sử dụng lao động từ các nước thành viên EU khác khi có những hoạt động nhất định trên lãnh thổ nước ta mà có sự tham gia của nhân công- người nước ngoài từ các quốc gia thứ ba- đã có quyền làm việc “ở quốc gia thành viên EU khác”.)

Như vậy nghĩa là, nếu như người sử dụng lao động có trụ sở ở Ba Lan (hay quốc gia EU khác) cung cấp dịch vụ trên lãnh thổ CH Séc, có thể trên cơ sở các qui định nêu trên cử nhân công của mình-người ngoại quốc- đi thực hiện các dịch vụ đó, mà những người nước ngoài ấy không cần phải có giấy phép lao động, thẻ lao động hay thẻ xanh của Séc. Chỉ cần, nếu như họ có giấy phép lao động ở quốc gia mà trụ sở người sử dụng lao động cấp, là đủ. Cả bộ Lao động và các vấn đề xã hội trong quá khứ cũng đã định nghĩa qui định này của luật về lao động như vậy.

Như vậy từ những điều nêu trên có thể bổ xung, rằng hoàn toàn tuân thủ các qui định pháp lý CH Séc, khi công ty có trụ sở ở Ba Lan cung cấp dịch vụ nào đó cử nhân công của mình đi làm việc trong EU, mà trong thời gian dưới ba tháng trong bất kỳ thời gian sáu tháng nào, cung cấp dịch vụ của mình trên lãnh thổ Cộng hòa Séc. Như vậy có thể kết luận, rằng người nước ngoài từ các quốc gia thứ ba bên ngoài EU, sở hữu loại thị thực cho phép làm việc do quốc gia thành viên EU khác cấp, trên lãnh thổ CH Séc trong những điều kiện cụ thể có thể lao động hợp pháp mà không cần giấy phép, thẻ lao động hay thẻ xanh của CH Séc.

David Nguyen - theo doplnek.com    
©Vietinfo

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.
Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo