Séc-Slovakia

Tài trợ các hoạt động trong lĩnh vực hội nhập người nước ngoài ở Cộng hòa Séc

Cập nhật lúc 26-12-2016 15:54:40 (GMT+1)
Thanh niên-sinh viên Việt Nam tại Séc. Ảnh: VOV

 

Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc yêu cầu các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận nộp hồ sơ đơn đề nghị cấp tài trợ từ ngân sách nhà nước “Hội nhập người nước ngoài 2017”. Hạn cuối cùng là ngày 20.02.2017.


Tài trợ này được cấp để thực hiện hay cùng đóng góp tài chính cho những dự án của các tổ chức phi lợi nhuận và các đối tượng chọn lọc khác, có hoạt động đóng góp với chính sách của nhà nước trong lĩnh vực hội nhập người nước ngoài, mà ưu tiên là đề tài cơ hội bình đẳng nam nữ.

Các dự án được hỗ trợ tài chính:

-          Hỗ trợ trực tiếp người nước ngoài từ các quốc gia thứ ba tại văn phòng thủ tục cư trú chi nhánh Cục tị nạn và chính sách di trú bộ Nội vụ (OAMP).

-          Streetwork trong môi trường người nước ngoài hoặc/và đào tạo nhân viên địa bàn

-          Thực hiện các dự án nhằm mục đích giới thiệu thông tin trước, các khóa tập huấn thích ứng- hội nhập và hỗ trợ người nước ngoài định hướng tốt hơn tại các văn phòng OAMP.

-          Giảng dậy cho các nhân viên bộ phận cư trú của người nước ngoài tại OAMP và công chức nhà nước hay chính quyền địa phương tự quản.

-          Hỗ trợ các hoạt động hội nhập trên cơ sở hoạt động cá nhân của người nước ngoài.

-          Khảo sát nghiên cứu vị thế phụ nữ- người nhập cư trong xã hội hay/và nghiên cứu trong lĩnh vực hội nhập người nước ngoài, theo dõi và hình thành các sáng kiến hội nhập.

-          Các hoạt động nhằm tuyên truyền cho cộng đồng xã hội về lĩnh vực hội nhập tới từng nhóm cụ thể.

Hình thức và mức độ tài trợ:

-          Mức tài trợ tối đa 70% chi phí dự kiến của dự án.

-          Trong trường hợp ký hợp đồng hợp tác dài hạn có thể tới 100% tổng chi phí dự kiến mà tổ chức đó cần thiết để hoạt động trong lĩnh vực hội nhập người nước ngoài.

Điều kiện để nhận được tài trợ, là đối tượng đề nghị phải có trụ sở trên lãnh thổ Cộng hòa Séc và quá trình thực hiện dự án của họ cung cấp dịch vụ trên lãnh thổ CH Séc.

David Nguyen - mvcr, dotacni.info
©Vietinfo

 

 

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo