Séc-Slovakia

Séc: Ombudsman sẽ giám sát thủ tục trục xuất người nước ngoài

Cập nhật lúc 25-02-2011 20:28:35 (GMT+1)
Văn phòng ombudsman ở Brno

 

Theo quyết định hôm 23.2.2011 của uỷ ban Ngân sách Hạ nghị viện, thì năm nay, ngân sách hoạt động của văn phòng người bảo vệ nhân quyền (ombudsman) sẽ tăng thêm 1,5 triệu korun.


Văn phòng ombudsman có thêm nhiệm vụ mới, là giám sát quá trình giải quyết thụ tục trục xuất người nước ngoài, và vì thế nên cần có thêm nhân viên mới. Sự thay đổi ngân sách đã được bộ Tài chính tán thành được tất cả các thành viên uỷ ban Ngân sách biểu quyết thông qua mà không có ý kiến phản đối nào.

 Luật ngoại kiều mới được áp dụng trên thực tế từ đầu năm 2011, trong đó ứng dụng hàng loạt những nguyên tắc pháp lí châu Âu. Một trong các qui định đó là áp dụng cơ cấu theo dõi toàn bộ quá trình xử lí hành chính trục xuất người nước ngoài. Và trọng trách này sẽ do người bảo vệ nhân quyền thực thi.

Các nhân viên văn phòng ombudsman sẽ kiểm tra những trung tâm tạm giữ người nước ngoài và tất cả các bước dẫn đến việc trục xuất người sang quốc gia thứ ba, nghĩa là cả hình thức áp giải. Báo cáo theo dõi tình hình và cả những đề nghị cải thiện, sửa chữa sẽ được văn phòng ombudsman tiến hành mỗi năm một lần và chuyển cho các cơ quan công quyền.

 Văn phòng người bảo vệ nhân quyền năm nay có ngân sách hoạt động 93,8 triệu korun sau khi đã được tăng thêm 1,46 triệu. Ba phần tư số ngân sách bổ xung này là để trả lương cả năm cho hai nhân viên mới và số còn lại là để chi phí cho hoạt động trực tiếp khi giám sát các thủ tục trục xuất người nước ngoài.

Nguyen Nguyen

ochrance.cz

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo