Séc-Slovakia

Séc: Đơn giản hóa giấy tờ đăng ký xe

Cập nhật lúc 25-10-2022 13:16:08 (GMT+1)
Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

Nếu được thông qua, từ năm 2014 sẽ không còn cấp sổ kỹ thuật xe cơ giới (sổ lớn), đồng thời thẻ kỹ thuật xe (thẻ nhỏ) sẽ chứa đựng nhiều số liệu hơn so với hiện nay. Đề xuất về sửa đổi qui định về điều kiện vận hành xe cơ giới đường bộ đã được tiểu ban kinh tế Quốc hội tán thành sơ bộ. Các nghị sĩ sẽ xem xét biểu quyết trong phiên họp gần nhất. Trong thủ tục phê chuẩn luật còn phải được Thượng viện đồng tình và chữ ký phê chuẩn của tổng thống.


Đề xuất xóa bỏ sổ kỹ thuật của xe cơ giới được nghị sĩ ODS Stanislav Blaha đưa ra, với lí do hạn chế thủ tục và giảm chi phí liên quan tới giấy tờ xe. Một sỗ dữ liệu kỹ thuật sẽ được bổ xung thêm vào thẻ kỹ thuật, phần còn lại của sổ kỹ thuật sẽ lưu trữ trong hệ thống đăng ký xe của cơ quan quản lý.

Theo tác giả đề xuất sửa đổi, kinh phí cần thiết để hiệu chỉnh trong hệ thống thông tin sẽ vào khoảng 1,5 triệu korun, nhưng nhờ chỉ còn cấp một chứng từ duy nhất cho mỗi xe nên mỗi năm sẽ tiết kiệm được 18,7 triệu korun.

Các loại giấy tờ cũ sẽ tiếp tục duy trì hiệu lực cho đến khi có sự thay đổi nào đó liên quan tới xe.

"Nếu tất cả suôn sẻ, việc xóa bỏ sổ kỹ thuật có thể sẽ bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2024," phát ngôn viên Bộ Giao thông Martin Brychta cho hay.

Luật mới cũng tính đến khả năng bãi bỏ nghĩa vụ xuất trình biên bản về kiểm tra đăng ký (protokol o evidenční kontrole) khi nộp đơn đề nghị đăng ký xe hay sang tên chủ sở hữu. Bởi các cơ quan quản lý qua hệ thống kiểm tra kỹ thuật có thể tự xác minh. Vì thế, theo đề xuất sửa đổi, yêu cầu nghĩa vụ xuất trình biên bản về kiểm tra đăng ký là thừa.

"Với những xe cũ khi làm bất cứ thủ tục đăng ký nào đó cơ quan quản lý sẽ thu hồi lại cả hai là sổ kỹ thuật và thẻ kỹ thuật (là sổ lớn và thẻ nhỏ) và cấp chứng từ hoàn toàn mới. Không ấn định bất kỳ thời hạn nào để thay đổi,"  Martin Brychta giải thích. Với các chủ sở hữu xe trên thực tế không có gì thay đổi. "Việc đăng ký diễn ra bình thường, chỉ có cấp ra một chứng từ thay vì hai như hiện nay," phát ngôn viên bổ xung. (Hospodářské Noviny)

Theo Hương Sen

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo