Séc-Slovakia

Sẽ thống kê học sinh trung học người di-gan tại Séc

Cập nhật lúc 12-10-2009 06:15:45 (GMT+1)

 

Bộ Giáo dục Séc đang chuẩn bị tiến hành thống kê các học sinh người di gan tại các trường phổ thông trung học. Lidové noviny đã đăng tải tin này. Cho tới nay tại Séc chưa hề có số liệu về những học sinh người di-gan học hết tiểu học và lên học tiếp trung học. Ngoài ra tờ mẫu đồng ý cho con vào học các trường đặc biệt cũng sẽ có bản bằng tiếng di-gan.


Theo thứ trưởng Giáo dục Klára Laurenčíková thì có rất ít học sinh người di-gan học tiếp trung học. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm chỉ ra hướng đi cho các biện pháp có hệ thống và đóng góp vào các cuộc tranh luận về việc hội nhập người di-gan.

Thống kê có thể được thực hiện trong năm học này. Theo bản hướng dẫn của Bộ gửi cho các trường thì học sinh người di-gan được hiểu là người “tự coi mình là người di-gan, mặc dù không phải lúc nào cũng tuyên bố thuộc về dân tộc thiểu số này, hoặc được đa số những người xung quanh coi là người di-gan.”

Việc thống kê học sinh di-gan tại các trường tiểu học được thực hiện mới đây cho thấy trẻ em di-gan đi học tại các trường học đặc biệt, nay được gọi là “trường thực nghiệm”, nhiều hơn đáng kể so với những học sinh không phải người di-gan. Có tới 26,7% học sinh di-gan đi học tại các trường này, trong khi với học sinh không phải người di-gan thì tỉ lệ này chỉ là 2,17%.

TTM

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo