Séc-Slovakia

Những người Cộng sản Séc cực đoan làm cả “đồng minh tiềm năng tương lai“ lạnh gáy

Cập nhật lúc 09-05-2011 08:21:19 (GMT+1)

 

Cách mạng, quốc hữu hoá, thiết lập nền dân chủ nhân dân, loại bỏ chỉ trích, giải tán NATO…Đó là những tham vọng mà nhóm Cộng sản cực đoan câu lạc bộ Marxis- Leninis trong đảng Cộng sản Séc và Morrava (KSČM) đề nghị đưa vào chương trình hành động của đảng này.


Đây là tài liệu nằm trong khuôn khổ liên quan tới đại hội toàn quốc KSČM sẽ tổ chức vào năm tới mà phóng viên nhật báo Právo đã thu lượm được và công bố trong số ra ngày 7.5.2011.

“Mục tiêu của đảng Cộng sản là thay thế sở hữu tư nhân các công cụ sản xuất mang tính quyết định toàn xã hội, xoá bỏ việc chiếm đoạt giá trị tài sản của tầng lớp không lao động,“ phần mở đầu của tập tài liệu, mang chữ ký của cả thành viên ban lãnh đạo KSČM Milan Havlička.

Tác giả tập tài liệu kêu gọi, rằng “bước thứ nhất là vượt qua giai đoạn chế độ tư bản chuyên chế chống nhân dân, phi dân chủ hiện nay diễn ra bằng hình thức cách mạng, biến chuyển thành dân chủ nhân dân.“

“Vị trí là tư thế của đảng Cộng sản trong tiến trình này không chỉ là các hoạt động thông tin tuyên truyền giải thích, mà là cả chỉ đạo và tổ chức công tác trong nhân dân khi tôn trọng các nguyên tắc dân chủ, nhất là trên cơ sở quyền lợi của đa số đặt lên trên quyền lợi thiểu số,“ những người Cộng sản cực đoan vạch ra đường lối tương lai.

Muốn kêu gọi trách nhiệm

Những người Cộng sản cực đoan còn đặt ra chương trình hai mươi điểm nhằm đưa đến “chiến thắng của những người cần lao“. Ví dụ như về đòi hỏi “trả lại tài sản cho người lao động“ hay hoàn lại cho xã hội, nghĩa là công hữu hoá những năng lực sản xuất, tài nguyên thiên nhiên, hệ thống thông tin và giao thông, truyền thông, ngân hàng và các cơ sở tài chính khác.

Những người Cộng sản cực đoan còn muốn “buộc phải chịu trách nhiệm tất cả những kẻ đã gây ra suy thoái xã hội, kinh tế và đạo đức của đất nước“. Sau đó, theo những người cứng rắn trong KSČM, thì “tất cả những người có khả năng làm việc“ phải lao động mang lại lợi ích cho xã hội.

Nếu như có ai thử “hoài nghi“ nhà nước dân chủ nhân dân và lên tiếng chỉ trích chủ nghĩa Stalin, sẽ bị buộc phải im tiếng. Tác giả của tập tài liệu còn hướng tới tình hình quốc tế. Mục tiêu có cả NATO mà CH Séc là thành viên. “Sẽ nỗ lực hướng tới việc xoá bỏ NATO và những tổ chức quân sự tương tự, chỉ phục vụ lợi ích tư bản quốc tế,“ tài liệu hứa hẹn.

Đó chỉ là một đóng góp vào thảo luận  

Trong nội bộ KSČM hình thành luồng tư tưởng bảo thủ, kêu gọi đảng quyết liệt hơn nữa, là nhóm xung quanh phó chủ tịch Stanislav Gropiš và chủ tịch đảng bộ Praha Marta Semelová. Trả lời câu hỏi của phóng viên Právo về nội dung tập tài liệu mang nặng tư tưởng Stalin, Gropiš không muốn nói tới, nhưng khẳng định, rằng đó là bộ phận những tranh luận trước đại hội toàn quốc KSČM tiến hành trong năm 2012. “Đó hoàn toàn chỉ là tranh luận,“ Gropiš khẳng định và bổ xung: “Là một trong nhiều quan điểm được nêu ra.“

Nguyên phó chủ tịch KSČM Jiří Dolejš thì phủ nhận cái đề cương Stalin này. “Những gì nảy ra từ ý kiến cá nhân trong một số phương diện là vượt quá khuôn khổ chương trình định hướng của KSČM, tôi nhìn nhận đó là cá biệt nhất định. Tôi không nghĩ rằng, hiện nay KSČM đang ở trong tình thế mà có thể tuyên bố chiến dịch quốc hữu hoá đưa chúng ta quay trở lại mô hình kinh tế trước năm 1989,“ Dolejš tuyên bố.

Hiện nay KSČM đang phải đương đầu với nguy cơ có thể bị giải tán. Bộ Nội vụ đang chuẩn bị đề nghị cho chính phủ và nội các sau đó có thể đưa ra toà Hành chính Tối cao. Dolejš thú nhận với phóng viên Právo, rằng về phương diện này, những người Cộng sản cực đoan có thể làm hại đảng. “Tôi cho rằng trong chừng mực nào đó tất cả chúng tôi cần phải có trách nhiệm, rằng phải tôn trọng chương trình hành động hay tranh luận về nó bằng những hình thức, sao cho không dẫn tới nỗi lo ngại, nếu nói về biện pháp giải quyết dân chủ trong mục đích chương trình của chúng tôi,“ Dolejš tuyên bố.

Đồng minh tương lai“ ớn lạnh

Chương trình hành động của những người Cộng sản cực đoan xuất hiện vào thời điểm, khi mà chủ tịch đảng Xã hội Dân chủ (ČSSD) Bohuslav Sobotka vừa mới nói đến khả năng sau bầu cử sẽ hình thành nội các thiểu số của đảng minh với sự hỗ trợ của KSČM. Sobotka cũng đã cảnh cáo trước khả năng những người Cộng sản quay trở lại với tư tưởng của chủ nghĩa Stalin.

“Nếu những người Cộng sản bằng hình thức nào đó quay trở lại con đường tiêu cực, mang cội rễ Stalin, thì sẽ không có bất kỳ đảng nào muốn dính dáng tới,“ Sobotka nhận xét với Právo.

Phó chủ tịch thứ nhất ČSSD Michal Hašek thực sự bị sốc trước chương trình của những người Cộng sản cực đoan. Theo Hašek, thì ČSSD không thể nào dựa vào một KSČM như vậy được. “Khi đọc một số đoạn văn, tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Với tôi, đó không phải là những người đại diện để mà ČSSD hiện đại trong trường hợp lãnh đạo nhà nước có thể dựa vào KSČM với luận cương hành động như vậy được,“ Michal Hašek khẳng định.

Trong đề nghị đòi chính phủ khẩn trương đưa ra toà xem xét tính hợp hiến của đảng Cộng sản Séc và Morava, thượng nghị sĩ Jaromír Štětina đã khẳng định những người Cộng sản Séc và Morava vẫn chưa chịu từ bỏ những biện pháp bạo lực để áp đặt quyền lợi của mình, và đó là điều hoàn toàn trái ngược với Hiến pháp CH Séc. Và lập trường của những người Cộng sản cực đoan được đưa ra vào thời điểm này chỉ là đổ thêm dầu vào lửa.

David Nguyen tổng hợp theo Právo, Novinky.cz, ČTK, ČT24

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo