Séc-Slovakia

Một phần tám dân Séc muốn mua công trái

Cập nhật lúc 12-06-2009 09:48:21 (GMT+1)
Trụ sở Bộ Tài chính Séc

 

Theo thăm dò của hãng Factum Invenio, khoảng 13% người dân Séc có ý định sẽ mua công trái, được nhà nước dự định phát hành trong mùa thu năm nay. Hơn 4 phần 5 dân Séc, cụ thể là 82%, không có nhu cầu này.


Những người muốn mua công trái thường là những người từ 30 đến 59 tuổi, hoạt động kinh tế tích cực, có trình độ trung học và đại học. Ngoài ra những người có thu nhập cao nhất và người dân các thành phố lớn cũng có ý định mua công trái nhiều.

Nghiên cứu cũng cho thấy người dân ưu tiên việc mua công trái trực tiếp tại các nhà băng. Hơn hai phần ba (68%) ưu tiên việc mua công trái tại các chi nhánh nhà băng, gần một phần năm (18%) muốn mua công trái tại bưu điện và chỉ 13% ưu tiên việc mua công trái qua mạng.

Thăm dò nói trên được thực hiện hồi giữa tháng 5 trong phạm vi nghiên cứu Factum Omnibus và đã hỏi ý kiến của 1.090 người dân Séc trên 18 tuổi.

TTM

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo