Séc-Slovakia

Hộp dữ liệu điện tử -Datová schránka

Cập nhật lúc 24-03-2023 23:15:28 (GMT+1)
Foto:idnes.cz

 

Hộp dữ liệu điện tử (Datová schránka www.mojedatovaschranka.cz) được các cơ quan công quyền dùng để gửi giấy tờ tài liệu được bảo mật, có xác minh thân nhân.


Hộp dữ liệu điện tử được bộ Nội vụ lập trong quý 1 năm 2023 cho tất cả cá nhân và pháp nhân có số đăng ký kinh doanh (IČO), kể cả trong trường hợp tạm dừng kinh doanh. Phần lớn người Việt tại Séc có liên quan đến qui định cho hộp dữ liệu điện tử này.


Hộp dữ liệu điện tử có hiệu lực trong cả trường hợp thư gửi thông tin kích hoạt không đến tay người nhận. Ai không nhận được thông tin kích hoạt hộp dữ liệu điện tử hãy đến Czech POINT (đa số có tại bưu điện) gần nhất để yêu cầu.

Cá nhân không có số đăng ký kinh doanh (IČO) có thể yêu cầu lập hộp dữ liệu điện tử miễn phí tại Czech POINT (đa số tại các bưu điện).

Chủ nhân hộp dữ liệu điện tử lưu ý:
- Các cơ quan công quyền sẽ dùng hộp dữ liệu điện tử để liên lạc,

- Tin tức được lưu trữ trong hộp dữ liệu điện tử trong 90 ngày. Khi có các tài liệu quan trọng, hãy nhớ sao lưu chứng từ hoặc thuê chỗ lưu trữ.
Chủ nhân hộp dữ liệu điện tử có số đăng ký kinh doanh (IČO) chỉ được dùng hộp dữ liệu điện tử để khai thuế hoặc phài khai thuế trực tuyến, không được nộp bảng khai thuế tại phòng thuế. Thuế bất động sản vẫn có thể nộp bản khai trực tiếp tại phòng thuế nếu không phải là tài sản dùng để kinh doanh. (Nguồn https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane-elektronicky/datove-schranky/povinnost-podat-danove-priznani)

 

- Bảo hiểm y tế sẽ gửi trích lục vào hộp dữ liệu điện tử.
- Có thể xem thông tin hưu trí.
- Phòng địa chính sẽ dùng hộp dữ liệu điện tử để liên lạc.
- Có thể yêu cầu trích lục điểm bằng lái xe, trích lục tội phạm, làm giấy mời thăm thân.
- Có thể cài đặt để nhận thông báo qua email hoặc SMS khi có tin mới trong hộp dữ liệu điện tử.
- Danh sách chủ nhân hộp dữ liệu điện tử có thể truy cập tại địa chỉ https://www.mojedatovaschranka.cz/sds/. 

Thời điểm nộp thuế cá nhân đã cận kề, mong các bạn chú ý tới việc này.
Xin cám ơn.

Nhóm dịch VL

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo