Séc-Slovakia

Cảnh sát Séc đặt biển nhưng không bắn tốc độ

Cập nhật lúc 25-08-2009 13:56:52 (GMT+1)
Đặt biển chưa chắc đã bị bắn tốc độ

 

Cảnh sát thành phố đã tìm được thủ thuật mới để ngăn chặn những tài xế phóng ẩu. Sau khi luật pháp quy định họ chỉ được bắn tốc độ tại những nơi có đặt biển báo thì hiện nay nhiều khi họ làm ngược lại. Họ đặt biển báo ở một số nơi mặc dù không hề có rađa tại đó, vì họ biết chắc chắn rằng nhìn thấy biển thì tài xế sẽ giảm tốc độ.


Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo