Séc-Slovakia

Bộ trưởng Nội vụ Séc lên án cảnh sát đánh người Việt Nam

Cập nhật lúc 19-01-2009 19:55:11 (GMT+1)
Bộ trưởng Nội vụ Séc Ivan Langer

 

 „Nếu cảnh sát Brno gây ra tội ác này, thì đó là hành động không thể tha thứ và tôi cực lực lên án,“ Bộ trưởng Nội vụ Ivan Langer nói.


Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo