Séc-Slovakia

Đa số người Séc hài lòng với hệ thống y tế

Cập nhật lúc 18-08-2021 21:48:45 (GMT+1)

Theo khảo sát của Trung tâm nghiên cứu xã hội (CVVM), khoảng ba phần năm người dân hiện nay cảm thấy hài lòng với hệ thống y tế của CH Séc. So với khảo sát tương tự được thực hiện từ năm 2019, tỉ lệ hài lòng đã tăng thêm 17 phần trăm và cao nhất kể từ năm 2002 khi CVVM bắt đầu khảo sát về đề tài này. Theo những người tham gia khảo sát, vấn đề nghiêm trọng nhất của hệ thống y tế Séc là thiếu nhân viên y tế và đầu tư của nhà nước vào lĩnh vực này.  ... Chi tiết
Trang:    1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo