Séc-Slovakia

Séc: Hạ viện có thể sẽ hủy bỏ việc tự động thiết lập hộp dữ liệu cho công dân

Cập nhật lúc 25-11-2022 13:08:16 (GMT+1)

Hạ viện hầu  như chắc chắn sẽ biểu quyết hủy bỏ việc tự động thiết lập hộp dữ liệu điện tử cho công dân, phương án mà lẽ ra sẽ bắt đầu vào tháng Giêng năm tới. Phong trào ANO đối lập chắc sẽ không thúc phương án chỉ trì hoãn thực thi chậm 1,5 năm. Hôm nay, 25.11.2022 tiểu ban Hành chính của Nghị viện đã không phê chuẩn đề xuất của nữ nghị sĩ ANO Jana Mračková Vildumetzová đối với phiên bản sửa đổi của chính phủ. Hạ viện có thể bỏ phiếu về dự thảo vào tuần tới.... Chi tiết
Trang:  1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo