Séc-Slovakia

Hộp dữ liệu điện tử -Datová schránka

Cập nhật lúc 24-03-2023 23:15:28 (GMT+1)

Hộp dữ liệu điện tử (Datová schránka www.mojedatovaschranka.cz) được các cơ quan công quyền dùng để gửi giấy tờ tài liệu được bảo mật, có xác minh thân nhân.... Chi tiết
Trang:  1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo