Liên bang Đức

Đức xếp đảng AfD vào diện cần theo dõi để bảo vệ Hiến pháp

Cập nhật lúc 04-03-2021 16:47:11 (GMT+1)

Quyết định của Cục Bảo vệ Hiến pháp Đức sẽ cho phép giới chức an ninh Đức sử dụng các công cụ tình báo để theo dõi tổ chức đảng cũng như các thành viên của đảng AfD.... Chi tiết
Trang:  1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo