Ba Lan

Ba Lan bầu cử tổng thống như thế nào?

Cập nhật lúc 28-04-2015 11:09:55 (GMT+1)
TT Ba Lan B. Komorowski. Nguồn ảnh: Queviet.eu

 

Vào ngày 10.05.2015 người dân Ba Lan sẽ bầu tổng thống thứ 6 của nền Cộng hòa III với nhiệm kì 5 năm. Ngày bầu cử này đã được chủ tịch Hạ viện phê duyệt từ ngày 4.02.2015. Bầu cử vòng II, chậm nhất sẽ là ngày 24.05.2015.


Bầu cử và ứng cử tổng thống tại Ba Lan được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. Cụ thể:

- Tất cả các công dân Ba Lan từ 18 tuổi trở lên, dù đang ở bất cứ nơi nào, đều có quyền tham gia bầu cử. Có thể gửi phiếu bầu trực tiếp tại các địa điểm bầu cử hoặc qua mạng internet. Những người khuyết tật hay những người già từ 75 tuổi trở lên có thể ủy nhiệm người nộp phiếu bầu thay cho mình. Lần bầu cử này còn có thêm quy định mới là người ở nước ngoài có thể bầu cử theo cách gửi thư và thời gian bầu cử kéo dài 2 ngày.

- Các công dân Ba Lan từ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử tổng thống. Để được vào danh sách ứng cử người đó phải có ủy ban bầu cử của mình để làm việc với Ủy ban bầu cử Quốc gia và phải có được tối thiểu 100 000 chữ kí ủng hộ. Ủy ban bầu cử của mỗi ứng viên phải có ít nhất 15 người.

Theo thông báo của Ủy ban bầu cử Quốc gia, tính đến hạn đăng kí cuối cùng là ngày 16.03.2015, toàn Ba Lan đã có 25 ủy ban bầu cử đăng kí. Có 23 ủy ban trong số này được chấp nhận. Đến ngày 26.03.2015, ngày hết hạn thông báo phiếu ủng hộ (100 nghìn chữ kí) thì chỉ có 11 ứng viên đạt yêu cầu. 

Xuân Nguyên (Theo báo BL)
Nguồn: Queviet.eu

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo