Ba Lan

"Nếu chính phủ không làm việc vì nông dân thì Vác-sa-va sẽ còn bị chia làm đôi"

Cập nhật lúc 16-03-2019 09:17:35 (GMT+1)

Quảng trường Zawiszy ở trung tâm Vác-sa-va đã bị các nông dân của tổ chức AGROunia chặn. Họ vứt táo, trải mỡ lợn, đốt lốp ô tô và rơm. Theo lời một người lãnh đạo của AGROunia, ông Michał Kołodziejczak, thì việc chặn giao lộ đông xe này vào bất cứ thời điểm nào sẽ cho dân cư Vác-sa-va "nếm thứ có thể sẽ xảy ra trong một tương lai gần".... Chi tiết
Trang:    1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo