Ba Lan

Ba Lan: Lừa đảo thuế ở mức độ cao vừa bị phát hiện ở Wólka Kosowska.

Cập nhật lúc 18-02-2020 03:20:08 (GMT+1)

Một chiến dịch lớn của các nhân viên Sở Thuế-hải quan vùng Mazowiecki Urzad Celno-Skarbowy ở Vác-sa-va và các cảnh sát Komenda Wojewódzka Policji của Radom ở chợ Wólka Kosowska. Họ đã phát hiện một vụ lừa đảo thuế ở mức độ lớn liên quan đến quần áo nhập từ Trung Quốc.... Chi tiết
Trang:  1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo