Văn nghệ

Rác vùng miền

Cập nhật lúc 15-05-2011 21:57:02 (GMT+1)
Ảnh minh họa

 

Bạn ở xa quê hương mắt sạch rác lâu ngày./  Mình gắn xi với quê hương nên thực tình là không thấy rác… Rác ở đâu. Rác làm gì mà thấy rác.  Vẽ chuyện. Nước mình lấy đâu ra rác.  Rác là tài sản chung của các vùng miền. Nếu có ứ đầy rác thì chẳng qua là thói quen vùng miền.


 

 

Cứ vác máy ra khỏi nhà là gặp rác.

Sợ nhất đi ăn, gặp quán rác trắng gầm bàn như rải truyền đơn, đã đành.

Gặp rác đình chùa cũng chưa tím tái đâu mà sợ.

Phải gặp rác trong thói quen xả rác, báo mộng cả trong giấc ngủ mới là hãi hùng hình ảnh của rác!

 

Bạn ở xa quê hương mắt sạch rác lâu ngày.

Mình gắn xi với quê hương nên thực tình là không thấy rác…

Rác ở đâu. Rác làm gì mà thấy rác.

Vẽ chuyện. Nước mình lấy đâu ra rác.

Rác là tài sản chung của các vùng miền. Nếu có ứ đầy rác thì chẳng qua là thói quen vùng miền.

 

Mình xả rác. Có người dọn rác.

Mình thả bừa rác. Chắc gì có người dọn rác.

Bừa bãi thả rác. Mình hơi đâu mà đi dọn rác.

Mình mà đi dọn rác. Chắc gì mình đã thả rác.

Cả nước thả rác. Chắc gì vùng miền đã đi dọn rác.

Cả vùng miền thả rác. Chắc gì cả nước đã dọn rác.

 

Quan thả rác. Em dân hơi đâu dọn rác.

Sếp vứt rác. May có tên nịnh rác.

Thằng xả rác. Con kia đi ra nhặt rác.

Mẹ nhặt rác. Tiên sư cha mày xả rác!

Bà đây vứt rác. Thằng nọ con kia nhặt rác.

 

Cả họ ngoại chơi xả rác. Cả họ nội so bì mảnh rác (không nhặt).

Cả họ hàng một vùng nghênh ngang phơi rác.

Cả một phố thị chìm trong rác.

Di sản ngóc đầu lên từ rác.

Đình Chùa Miếu Mạo bơi quanh rác.

Hanoi - Saigon gặp chiều nổi gió, rác bay đẹp hơn phim trường.

 

Bạn ở xa quê hương, mắt sạch quen ít rác.

Mình gắn nhựa cùng quê, nào thấy rác nơi nao…

Dương Minh Long

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo