Đó đây

Lịch sử biểu tượng ‘chữ thập ngoặc’ của Đức Quốc Xã

Cập nhật lúc 17-10-2017 09:52:36 (GMT+1)

Rất nhiều người thắc mắc không hiểu tại sao chữ Vạn của Phật giáo lại có hình thức trùng lặp với “chữ thập ngoặc” của Đức Quốc Xã.... Chi tiết
Trang:  1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo