Tâm linh

Truyền Tâm Ấn qua phương pháp Diệu Âm

Cập nhật lúc 29-09-2018 11:40:16 (GMT+1)
Minh sư Ruma

 

Minh Sư Ruma truyền Tâm Ấn, giảng dạy Pháp Môn Diệu Âm cho những người thành tâm, khát vọng muốn tu hành để tìm về con đường một đời Giải Thoát.


Ngài nói: “Phương pháp Diệu Âm này là phương pháp “quán” chấn động lực của nội tâm. Tức là mình lắng nghe chấn động lực của Âm Lưu bên trong chúng ta. Ánh Sáng và Âm Thanh đều từ Thượng Đế. Ánh Sáng đại diện cho sự Khai Ngộ. Khi chúng ta thấy được Ánh Sáng trong lúc thiền tức là chúng ta đã nhận được Khai Ngộ. Cường độ Ánh Sáng này bao gồm những tia sáng rất mãnh liệt, bằng hàng triệu mặt trời hợp lại và Ánh Sáng này từ trong Âm Lưu mà ra. Chính nhờ những Ánh Sáng và Âm Thanh nội tại này mà con người chúng ta có thể giao tiếp được với Thượng Đế, những thể nghiệm này quý vị sẽ có trong lúc truyền Tâm Ấn. 

Trong Thánh kinh của Thiên Chúa giáo nói Âm Thanh đó là Thánh Từ hay là trong kinh Lăng Nghiêm có nhắc đến Pháp Môn Khai Ngộ hay Pháp Môn Đốn Ngộ. Pháp Môn này giúp chúng ta nhận thức được Trí Huệ bên trong và tìm về con đường Giải Thoát. Nếu chúng ta nghiên cứu kỹ thì sẽ thấy hầu hết các kinh điển của nhiều Tôn Giáo từ cổ chí kim đều nhắc đến Phương pháp Diệu Âm này”. 

Pháp Môn Diệu Âm là một Pháp Môn hướng dẫn chúng ta cách thức thiền định. Phương pháp này hiện nay rất được phổ biến ở Phương Tây. Trong lúc truyền Tâm Ấn, Minh Sư Ruma sẽ hướng dẫn cho quý vị tất cả mọi chi tiết về thiền định, cũng như những điều cần thiết trên bước đường tu hành. Ngài nói: “Ta truyền Pháp cho quý vị không phải muốn quý vị trở thành học trò của Ta, mà là muốn quý vị tự chứng nghiệm những điều vi diệu của thế giới Tâm Linh, tìm lại Phật Tánh và trở thành Minh Sư của chính mình”. Ngài hướng dẫn cho chúng ta tìm về con đường giải thoát, giúp chúng ta đạt được sự Khai Ngộ vĩ đại của mình. 

Ngài nói: “Buổi lễ truyền Tâm Ấn theo phương pháp Diệu Âm không phải là một nghi thức gì bí mật cả, nó rất đơn giản”. Minh Sư Ruma đến với quý vị trong buổi truyền Tâm Ấn, hướng dẫn cho quý vị cách thức thiền định, lúc đó quý vị sẽ có thể nghiệm về Ánh Sáng và Âm Thanh. Minh Sư Ruma sẽ chăm sóc cho quý vị về mặt Tâm Linh. Ngài nói: “Quý vị sẽ đạt được những thể nghiệm trong lúc thọ Tâm Ấn qua sự vắng lặng của nội tâm, có khi Ta cũng không cần phải có mặt ở đó nhưng quý vị vẫn nhận được Đại Pháp, vẫn được khai mở mắt Trí Huệ. Trạng thái này được gọi là Đốn Ngộ hay còn gọi là Tức Khắc Khai Ngộ”. 

Điều yêu cầu duy nhất trong Pháp Môn Diệu Âm dành cho người sau khi thọ Tấm Ấn là: Mỗi ngày phải hành thiền đúng theo tỷ lệ mà Minh Sư đã đưa ra để trưởng dưỡng sự Khai Ngộ trong lúc thọ Pháp và phát triển thêm những kinh nghiệm về sau, dần dần sẽ đạt đến một trình độ cao hơn(thành Đạo). 

Ngài nói: “Nếu mỗi ngày quý vị ráng cố gắng tu hành thiền định thì sẽ đạt được Đại Khai Ngộ rất nhanh trong cuộc đời này. Quý vị sẽ nhận thức được sự trợ giúp của Ta và năng lực thiền định của quý vị sẽ được tiến bộ rất cao. Còn ngược lại, nếu mỗi ngày quý vị không tu, sẽ quên đi rằng mình đã Khai Ngộ và tầng lớp ý thức của quý vị sẽ ngưng lại ở đó. Trong lúc thọ Tâm Ấn, Linh Hồn quý vị được Minh Sư nâng lên cao, Ngài khai mở Trí Huệ cho quý vị. Nếu quý vị chuyên tâm tu hành thì sự thành Đạo sẽ đến rất nhanh trong cuộc đời của quý vị”. Khi đến thọ Tâm Ấn với Minh Sư Ruma, không phải là quý vị bước vào một Tôn giáo mới mà là bước vào lối sống mới, một hành trình mới trên bước đường Tâm Linh, góp phần mở mang Trí Huệ vĩ đại bên trong quý vị.

Ngài đã từng nói: “Truyền Tâm Ấn thật ra không phải truyền Tâm Ấn, mà quý vị đến đây để Ta giúp cho quý vị nhận biết được sự vĩ đại bên trong mình. Ta không phải đến đây để biến quý vị thành tín đồ của Thiên Chúa giáo hay tín đồ của Phật giáo hay muốn quý vị trở thành đệ tử của Ta, mà Ta đến để giúp quý vị nhớ lại Phật Tánh bên trong và trở thành Minh Sư của chính mình”.

Như chúng tôi đã trình bày ở trên, buổi truyền Pháp hoàn toàn miễn phí nhưng quý vị phải tuân thủ theo các điều kiện sau:

- Ăn chay trường (bao gồm cả việc không ăn trứng và không hút thuốc).

- Trì năm giới.

- Nghề nghiệp lương thiện không liên quan đến sát sanh.

Sau đó, Minh Sư Ruma sẽ truyền Tâm Ấn cho quý vị. Phương pháp này rất dễ tu hành, người xuất gia hay người tại gia cũng đều tu được. Mục đích Ngài dạy cho quý vị phương pháp này là để quý vị tự lo cho bản thân, tự nhận thức được Trí Huệ bên trong và tìm về con đường Giải Thoát một đời. 

Ngài thường nói: “Các vị Thánh Nhân đều là những người hoàn mỹ nhất trên đời này. Các Ngài đã biết được con đường Giải Thoát, đã nhận thức được Lực Lượng vĩ đại bên trong, điều mà đời đời kiếp kiếp tất cả những vị Minh Sư đều nhận thức được qua Tình Thương cao thượng của Thượng Đế. Các Ngài hoàn toàn là những vị Thánh Nhân hoàn mỹ. Hiện tại thì quý vị chỉ là một nửa Thánh Nhân mà thôi. 

Quý vị làm gì cũng đều do dự, hay cao mạn và tự hào về những điều mình làm được. Tất cả là vì quý vị chưa nhận thức được sự vĩ đại bên trong mình. Quý vị không tin rằng chính Thượng Đế đã sắp đặt tất cả mọi chuyện. Quý vị cứ hưởng thụ thế giới này mà quên rằng đó là bài học Thượng Đế cho mình học hỏi để nhận biết lỗi của mình, nhận thức được đức hạnh bên trong và điều quan trọng nhất là phải nhận thức được mọi việc hoàn toàn đều là do Thượng Đế an bài. Trong tâm thức của quý vị, sau khi nhận ra chính mình là người có địa vị cao trong Vũ Trụ, đó là ngày mình được thọ Tâm Ấn, là ngày quý vị đã nhận thức được Ánh Sáng và Âm Thanh bên trong. Con người không phải xuống nhân gian để chịu đau khổ hay để hưởng thụ thế giới, mà Thượng Đế đưa con người xuống nhân gian để ban phát Tình Thương cao quý đến cho chúng sinh và để nhận thức được Thượng Đế là ai. Quý vị xuống đây để gội rửa nghiệp lực cho chúng sinh, đem đến cho chúng sinh sự cao thượng, Tình Thương cao quý và lực gia trì của Thượng Đế ở bên trong mỗi chúng ta.   

 Mục đích con người ở thế giới này là như vậy! Nhưng quý vị lại tự giới hạn mình, không nghĩ mình có được những điều cao quý đó. Đó là lỗi lầm của quý vị. Đôi khi quý vị muốn vui vẻ chơi đùa với Thượng Đế nhưng sự vô minh đã che lại, ngăn cản quý vị đến với Thượng Đế, đến với Phật - Bồ Tát. Quý vị lại không biết Ngài là người như thế nào, Ngài ở đâu và phương pháp nào để gặp được Ngài!? Nếu quý vị đến với một vị Chân Sư để tìm con đường Giải Thoát thì sẽ biết Thượng Đế là ai và tìm được vị Minh Sư chân chính bên trong mình. Ngài sẽ giúp đỡ cho quý vị qua Pháp Môn Diệu Âm này.   

Quý vị không bao giờ quên nếu đã nhận thức được chính mình là một vị Thánh, là một vị Phật Sống, là một vị Minh Sư cao thượng nhất. Ta không làm bất cứ điều gì để quý vị không hiểu, những gì Ta làm quý vị đều sẽ thấy được kết quả từ bên trong của quý vị. Lúc được truyền Tâm Ấn, quý vị sẽ hiểu tất cả.” 

Tâm Ấn là giờ phút thiêng liêng nhất trong cuộc đời tu hành của mỗi người, vì đó là sự khởi đầu cho chuyến hành trình tìm về Nguồn Cội Nguyên Thủy. Quý vị cũng biết, Minh Sư là người được Thượng Đế lựa chọn xuống nhân gian để chỉ đường cho những ai đã thực sự muốn dừng chân lại trong vòng trầm luân dài vô tận của muôn ngàn vạn ức kiếp luân hồi và khao khát muốn nhận biết Bản Lai Diện Mục của mình, câu thông với Phật Tánh bên trong mà họ đã quên lãng từ lâu. Ngài là người có bí quyết giúp cho quý vị trở thành Minh Sư của chính mình, giúp quý vị nhận thức được Trí Huệ và Tình Thương vĩ đại bên trong. Tuy rằng quý vị cũng là một vị Minh Sư nhưng bản thân quý vị không biết hay đã quên đi điều đó. Hế nên Ngài đã đến với quý vị qua thông điệp của Thượng Đế để đánh thức vị Minh Sư bên trong của quý vị dậy, giúp quý vị đồng nhất thể với Thượng Đế. Đó là vai trò của một người mà chúng ta gọi là Minh Sư ở thế giới này.

 Pháp Môn Diệu Âm bao gồm hai phần: Phần thứ nhất là quán Ánh Sáng và phần thứ hai là quán Âm Thanh nội tại.

 Trong những kinh điển cổ xưa như Thánh Kinh, hay kinh Pháp Hoa của Phật Giáo đều có nhắc đến Pháp Môn này và đã có rất nhiều người ở khắp các nước trên thế giới biết đến và tu tập theo Pháp Môn này. Cho nên, chúng tôi cũng không cần phải nói nhiều về vấn đề này. Xuyên qua công hạnh Đại Bi, Đại Lực một vị Minh Sư tại thế, việc chuyên tâm tu tập Pháp Môn này có thể giúp ích cho quý vị được Giải Thoát trong đời này. Thật ra truyền Tâm Ấn không phải là một điều lạ lùng hay thần bí. Lúc truyền Tâm Ấn quý vị sẽ được chỉ dẫn cách ngồi thiền một cách rõ ràng. Minh Sư Ruma sẽ truyền cho quý vị Pháp Môn qua sự vắng lặng của nội tâm, hay còn gọi là “Tâm truyền tâm”. Ngài chỉ trò chuyện qua lại để cho quý vị cảm thấy tự nhiên và xem Ngài như một người bạn để tâm hồn quý vị nhẹ nhàng, thong thả, tạm thời quên đi những lo âu, những định kiến trong đầu óc. Lúc Tâm Ấn, Ngài cũng không nhất thiết phải hiện diện ở nơi đó nhưng quý vị vẫn được Khai Ngộ. Việc này tạm gọi là Đốn Ngộ hoặc là Tức Khắc Khai Ngộ.

Khi quý vị đã được thọ Tâm Ấn thì nhất định phải trường chay, giữ giới. Năm giới này cũng tương tự như mười điều răn của Thiên Chúa Giáo, bao gồm: 

1. Không sát sanh (bao gồm việc không dùng thức ăn có trứng - dù được thụ tinh hay không). 

2. Không nói dối 

3. Không tà dâm 

4. Không trộm cắp  

5. Không uống rượu (bao gồm việc không dùng các chất gây kích thích, gây nghiện khác như ma tuý, thuốc lá (có thể bỏ từ từ)… không xem những sách báo có nội dung khiêu dâm hay có nhiều bạo lực). 

Nếu quý vị chuyên tâm tu tập hàng ngày qua Pháp Môn Diệu Âm này, kèm với việc trì giới nghiêm chỉnh thì chắc chắn sẽ được Giải Thoát một đời.

Minh Sư Ruma truyền Tâm Ấn cho những ai có lòng thành tâm cầu Đạo, cầu Chân Lý và có duyên với Ngài. Ngài không phân biệt Tôn giáo, tín ngưỡng của quý vị, không ngăn cản quý vị tin theo những Tôn Giáo hiện hành, không can thiệp đến cuộc sống hàng ngày của quý vị, chỉ mong quý vị ăn chay trường và trì năm giới. Những ai đến thọ Tâm Ấn cũng không cần phải thay đổi tín ngưỡng của mình. Quý vị cứ giữ niềm tin vào Tôn Giáo hiện thời của mình. Quý vị cũng không cần phải gia nhập vào bất cứ nhóm hay Hội nào vì bản thân Ngài không lập ra một Tôn giáo nào riêng của mình. Ngài sống rất giản dị, giống như bao người khác, Ngài chỉ đem đến một Pháp Môn tu hành, giúp quý vị tìm về Nguồn Cội Phật Tánh và được Khai Ngộ trong một đời. Ngài không nhận tiền bạc hay vật chất của quý vị mà chỉ đem thông điệp của Thượng Đế, của Phật - Bồ Tát và Pháp Môn Diệu Âm này đến đánh thức mọi người để mọi người nhận biết được mình là Minh Sư của chính mình. Ngài không có ý lôi cuốn cũng không buộc quý vị phải bỏ cuộc sống riêng tư để theo Ngài. Ngài cũng không phải đến để biến quý vị trở thành đệ tử của Ngài mà đến với mọi người bằng Tình Thương cao quý, giúp quý vị khai mở Tình Thương bao la mà quý vị đã sẵn có bên trong.  

Những điều chúng tôi nêu trong đây có sử dụng những tư liệu do chúng tôi trích lọc từ những bài giảng khắp nơi của Minh Sư Ruma. Nguyện cầu đem đến cho quý vị cái nhìn khái quát về vai trò của một vị Minh Sư, về Pháp Môn Diệu Âm cũng như cách thức tu tập Phương Pháp này.

Điều quan trọng nhất trong cuộc đời một con người là gặp được Bậc Minh Sư Tại Thế, để chúng ta được đón nhận mọi niềm phúc lạc. 

Quý đạo hữu vào YouTube gõ chữ Minh Sư Ruma để nghe những bài giảng của Ngài hoặc 

Quý Vị có thắc mắc gì hãy gửi Email tới Ngài để được Ngài khai thị: 

Email: oceanovlove@yahoo.com  

www.youtube.com/minhsuruma 

www.masterruma.org 

 Mạng lưới liên lạc Châu Âu 

 *** CỘNG HOÀ SÉC *** 

Địa Chỉ Thiền Đường Séc 

43 Vestec u Hrimezdice, Dobris 26301, Ceska Republika 

Tel: +420 775549827 ,  +420 777902468, +420 774347789 

 *** ĐỨC *** 

NÓ.1A, Binzstrasse Str, 13189,  Berlin,  Germany 

Tel: +491751599720, +491621358459 

 *** Pháp ***

2 Rue Denis Diderot,  95500 Gonesse,  France 

Tel: +33699458006, +33699640919

ngocanhduong264@gmail.com 

 

Hội thiền định quốc tế Master RUMA.

(Thông tin quảng cáo)

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo