Tâm linh

Minh Sư là gì?

Cập nhật lúc 18-10-2018 11:22:43 (GMT+1)
Minh Sư Ruma

 

Minh Sư là người rất hoàn mỹ, Ngài đã nhận thức được Cội Nguồn của chính mình. Khi chúng ta có lòng thành tâm cầu  Đạo, Ngài sẽ đến chia sẻ Chân Lý cao thượng qua Tình Thương bao la, bất cứ điều gì Ngài cũng đều đáp ứng được cả. Ngài không đòi hỏi một sự báo đáp nào, cũng không nhận sự cúng dường của chúng sinh cho bản thân, Ngài chỉ cho chứ không nhận. Một vị Minh Sư chân chánh là như vậy.


Ngài dành tất cả thời gian, tài sản, sức lực và sự riêng tư của mình cho thế giới. Khi chúng ta đạt được trình độ của một vị Minh Sư, nhận biết được Nguồn Cội của bản thân, thì chúng ta có thể tiếp tục giúp đỡ cho người khác, giá trị chân thật của một vị Minh Sư là như vậy. Những ai theo sự chỉ dẫn của một vị Minh Sư tại thế thì sẽ nhanh chóng có thể nghiệm bên trong. Ngài hoàn toàn thấu ngộ được Chân Lý và Chân- Thiện- Mỹ ở Thiên Đàng. Hàng ngày, hàng giờ nếu quý vị cầu nguyện Ngài, Ngài sẽ dắt mình đi, Ngài giúp quý vị nhận thức được sự cao quý của một vị Minh Sư, nhận thức được sự vĩ đại của linh hồn cao thượng bên trong. Ngài sẽ giải phóng linh hồn quý vị qua Âm Thanh, Ánh Sáng của Thượng Đế và qua những sự nhiệm màu của Vũ Trụ. Đó là sứ mệnh cao quý của một vị Minh Sư. 

Ngài đại diện cho Thượng Đế hướng dẫn chúng ta tìm con đường giải thoát một đời, giải phóng chúng sanh khỏi sự tăm tối. Đó là con đường Tâm Linh mà Ngài dẫn dắt chúng ta trở về Thiên Quốc. Chúng ta cần Âm Thanh và Ánh Sáng bên trong để tìm về Nguồn Cội Phật Tánh hay Niết Bàn, những Âm Thanh và Ánh Sáng này đều đến từ Thượng Đế, vị Minh Sư và những Lực Lượng của Ngài cũng đến từ Thượng Đế. Linh hồn mình được gội rửa sạch sẽ và trong lành cũng bằng Âm Thanh này. Đó là Minh Sư.

Giá trị của một vị Minh Sư là khi cần Ngài sẽ lập tức đến với mình, trong mỗi sát na đều có Ngài ở bên cạnh bảo vệ và chăm sóc. Ngài sẽ dẫn quý vị đi bất cứ lúc nào hay bất cứ nơi nào mình muốn, Ngài không bao giờ bỏ mình. 

Chân Sư hay Minh Sư chỉ khác nhau về danh xưng thôi, Phật giáo gọi là Phật, vị Sư Phụ hoàn hảo hay là Vô Thượng Sư. Vị Sư Phụ có thể truyền đạt Lực Lượng, Diệu Âm, Ngôi Lời của Thượng Đế, sự Cao Thượng của Vũ Trụ đến cho mình. Bởi vì vị Minh Sư là người chứa đựng Lực Lượng của Thượng Đế, là một người đã Giác Ngộ hoàn toàn, người đã đi trên con đường Tâm Linh đời đời kiếp kiếp và đã thông suốt tất cả, nên Ngài biết con đường để dẫn dắt chúng ta. Ngài xuống thế gian này để dạy bảo cho chúng sinh biết được sự an lành, cho nên khi chúng ta đến với Ngài sẽ nhận thức được rất nhiều Lực Lượng và sự cao thượng từ bên trong. Một vị Minh Sư có thể kết nối linh hồn chúng sanh với Thượng Đế, với Diệu Âm vì Ngài đã được sự chấp thuận của Vũ Trụ, được sự ban rải của Tình Thương và được sự an bài của Thượng Đế. 

Ngài đã thật sự đạt được Ánh Sáng hay Ngôi Lời của Thượng Đế và đã hội nhập cùng với Thượng Đế là một. đó là Minh Sư. Vị Minh Sư chỉ làm một nhiệm vụ đặc biệt duy nhất khi Ngài xuống cõi đời này, là Ngài đem linh hồn của chúng ta về với Thượng Đế và giúp chúng ta nhận biết được Thượng Đế là ai, tìm được linh hồn cao quý, Ánh Sáng cao thâm và kho tàng vĩ đại của mình. Minh Sư đến đây trong một thân thể bình thường của con người, không có gì khác cả, nhưng Ngài có đầy đủ Lực Lượng và Trí Huệ, đem đến cho chúng sinh con đường giải thoát, mở cánh cửa vô minh, tìm lại sự vĩ đại bên trong. Ngài phá tan bức màn vô minh tăm tối mà đời đời kiếp kiếp mình không bao giờ bỏ được. Trong thân thể con người nhưng Ngài có lòng Từ Bi vĩ đại, có lòng thương tất cả chúng sinh. Những linh hồn nào khao khát cần Ngài thì Ngài đến, cho nên nói Phật chỉ độ người có duyên.

Bên ngoài vị Minh Sư cũng giống như người bình thường, nhưng bên trong Ngài có Thượng Đế, có Phật, Có Ngôi Lời thâm sâu, Thượng Đế gia hộ cho Ngài. Ngài chứa đựng những quyền năng cao thượng vĩ đại đem đến cho chúng sinh. Quý vị rất may mắn khi tìm được vị Minh Sư vĩ đại, Ngài là Vua của Vũ Trụ, Ngài đại diện cho mười phương Tam Thế Phật đến với con cái của Thượng Đế trong thời đại này. Những Âm Thanh và Ánh Sáng mà quý vị nghe được hay thể nghiệm được, đó chính là Minh Sư, là Thượng Đế. Ngài gìn giữ kho tàng vĩ đại của Thượng Đế, Ngài xuống đây để quét rác và rửa sạch bụi hồng trần cho chúng sinh. Không có lời nào có thể ca tụng một vị Minh Sư tại thế. Thượng Đế thị hiện trong vị Minh Sư bằng Diệu Âm, cho nên những vị Minh Sư thật sự chính là Thượng Đế, đồng nhất thể với Thượng Đế, Phật Tổ Tối Cao. Tất cả đều được sáng tạo ra bởi Diệu Âm này, cho nên Lực Lượng này lồng vào trong vị Minh Sư và đem đến cho nhân loại.

Người nào được truyền Tâm Ấn, nghe được Diệu Âm, kiên quyết chuyên tâm cố gắng Thiền Định, thì sẽ nhận thức được quyền năng của Ngài. Chỉ qua điều này chúng ta mới biết được một vị Minh Sư chân chính, nhưng cũng không biết rõ một trăm phần trăm, cố gắng chuyên tâm càng nhiều sẽ nhận thức được nhiều. Vị Minh Sư Tối Thượng là người đem Lực Lượng của Thượng Đế đến cho chúng sanh, Ngài không những chứa đựng Lực Lượng Diệu Âm thâm sâu, mà còn thị hiện bên trong những người đã được Tâm Ấn.

Cho nên lúc thọ Tâm Ấn có một số người nghe được Diệu Âm này. Diệu Âm đã lôi cuốn, dẫn dắt linh hồn mình trở về Nguồn Cội Phật Tánh, trở về với Thượng Đế, trở về Thiên Quốc, giúp quý vị thoát khỏi bức tường đen tối trước mắt và đem đến Ánh Sáng cao thượng. Linh hồn quý vị được gội rửa bằng Diệu Âm thâm sâu này, những vướng mắc trong thế giới ảo tưởng sẽ được phá tan trong lúc mình được thọ Tâm Ấn. Quý vị có thể câu thông được với Diệu Âm này qua một vị Minh Sư tại thế, khi đó quý vị mới nhận thức được Lực Lượng cao thượng, biết được sự huyền diệu bên trong chúng ta. Đây là món quà cao thượng mà vị Minh Sư ban cho mình từ Thiên Quốc. 

Ngài làm việc này với lòng thương yêu cao cả vô bờ bến, đem lợi ích đến cho chúng sinh, đó là vị Minh Sư tại thế. Ngài đem đến cho chúng ta tất cả những gì mà mình không có, điều Ngài hy vọng nhất là chúng ta phải nên cố gắng tu hành, tìm lại sự vĩ đại bên trong mình, đồng nhất thể với Thượng Đế qua Diệu Âm này. Ở bên ngoài quý vị sống  cách nào cũng được, nghèo hay giàu gì cũng đừng quan tâm nhiều quá, hướng về bên trong càng nhiều thì Ngài sẽ giúp cho mình càng nhiều. Một vị Thầy tâm linh có khả năng đưa chúng ta về con đường giải thoát, Ngài giúp đỡ cho chúng ta tất cả mọi phương diện, dẫn dắt đệ tử trên con đường tâm linh. Những người đệ tử này mỗi ngày phải cố gắng chuyên tâm Thiền định. Càng Khai Ngộ thì càng hiểu thêm về những cõi tâm linh cao thượng. Người đã được thọ Tâm Ấn thì cuộc đời của họ giống như được tái sanh trở lại, để họ nhận biết được Đấng tối cao vĩ đại. Minh Sư có khả năng cứu rỗi linh hồn chúng ta, ngoài Ngài ra không ai có thể làm được điều này, bởi vì Lực Lượng của Thượng Đế chỉ xuyên qua duy nhất vị Minh Sư đã được chọn lựa mà thôi. 

Đôi khi những người được thọ Tâm Ấn một thời gian, họ cũng thấy những vị Phật- Bồ Tát khác đến với họ nhưng đó chỉ là sự gia trì thêm thôi. Còn muốn đạt được sự Khai Ngộ vĩnh viễn, muốn linh hồn được cứu rỗi, được câu thông với Diệu Âm thì phải thông qua Minh Sư. Không qua Minh Sư quý vị không làm được, quý vị chỉ được giúp đỡ mà thôi. Minh Sư là người vốn đã Khai Ngộ, biết được Bản Lai Diện Mục, biết được Nguồn Cội của Ngài. Trên con đường tâm linh, Ngài đã đi lên đi xuống đời đời kiếp kiếp rồi, bên trong Ngài có Đại Trí Huệ. Ngài có thể câu thông được với Thượng Đế. Đó là Lực Lượng Khai Ngộ của một vị Minh Sư. Khi Ngài truyền Tâm Ấn cho quý vị là lập tức mình thấy được Ánh Sáng, nghe được Âm Thanh. Thật ra chúng ta không cần một vị Sư Phụ  nào cả, nhưng mà cũng rất cần, bởi vì mình chưa biết gì hết.

Khi nào đệ tử cần đến vị Minh Sư thì Ngài lập tức đến giúp đỡ liền. Một vị Minh Sư là người giúp cho những đệ tử trở thành Minh Sư giống như Ngài vậy, giá trị của một vị Minh sư là như vậy. Bản thân Sư Phụ giúp đỡ cho quý vị biết được bản tánh chân thật bên trong của mình, cuối cùng quý vị cũng sẽ trở về Thiên Quốc, trở về Nguồn Cội Phật Tánh của mình, đó là quyền năng cao thượng của quý vị. Trong lúc thọ Tâm Ấn quý vị đã biết, đã nhận thức được, từ từ nó sẽ khai mở và mình từ từ khám phá ra. 

Quý vị đã ghi danh vào trường Đại Học rồi thì từ từ cũng sẽ học, có khó khăn gì cũng phải học. Khi đã liễu ngộ được linh hồn vĩ đại của mình rồi thì quý vị cố gắng gìn giữ nó. Một vị Minh Sư còn tại thế luôn luôn giúp đỡ cho quý vị. Ngài thu thập nghiệp chướng của chúng sinh, nhất là những người đã tin tưởng Ngài, đặc biệt là những người đệ tử. Ngài giải phóng hết những điều này cho đệ tử, cho nên cuộc đời của vị Minh Sư rất đau khổ. Vì đệ tử, vì chúng sinh mà Ngài phải làm, sự đau khổ này vị Minh Sư phải chịu đựng trên nhục thể của Ngài.

Giống như Chúa GiêSu Kitô bị đóng đinh hay Phật Thích Ca Mâu Ni bị vu oan. Các Ngài cũng bị phỉ báng, bất cứ vị Minh Sư nào cũng đều bị hiểu lầm, bị sự tranh đấu, dồn nén nhiều áp lực, có người bị giết chết, có người bị đuổi đi, có người bị cả thế giới gây áp lực. Các Ngài phải trải qua những điều như vậy đó.

Tuy nhiên những điều này cũng chỉ giới hạn ở thế giới này thôi. Nghiệp chướng ở thế giới vật chất này rất kinh khủng nhưng Ngài vẫn chịu đựng được. Cho nên nếu quý vị  muốn giải thoát thì phải theo một vị Minh Sư tại thế để tu hành. Ngài đã gánh vác nghiệp chướng cho mình rồi, thì phải cố gắng tu, đừng bám vào vật chất phàm phu, mà hãy cố gắng vươn lên. Cho nên vị Minh Sư phải thị hiện trong nhục thể phàm phu để nhận lãnh những nghiệp chướng đau khổ của nhân gian, của đệ tử để cứu độ chúng sinh thoát khỏi vòng vô minh này. Tuy đau đớn nhưng Ngài cũng phải làm. Có bao nhiêu vinh hoa phú quý, Ngài cũng không cần, vì Ngài biết thế gian này chỉ là cạm bẫy mà thôi. Đừng để cho mình bị vướng vào bẫy của thế gian. 

Giống như Đức Chúa GiêSu KiTô, Ngài đã đem đến cho chúng sinh sự vinh quang cao thượng, Ngài sẵn sàng chịu đóng đinh trên thập tự giá để chết vì chúng sinh. Ngài rất vĩ đại. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đem biết bao giáo lý, biết bao nhiêu điều cao thượng đến cho chúng sinh, hy sinh cả ngai vàng cao quý, vợ đẹp con ngoan để đi tìm con đường Chân Lý. Ngài không muốn hưởng thụ những thứ đó, Ngài muốn đem sự cao quý vĩ đại đến cho chúng sinh bằng sự buông bỏ của Ngài, bằng những thành tựu qua sự tu hành của Ngài, đem Diệu Âm thâm sâu và Ánh Sáng nhiệm mầu đến cho chúng sinh nào khao khát tu hành một đời giải thoát. Muốn nhận biết một vị Minh Sư không có gì khó cả, trước hết quý vị phải ráng tu hành, khi đó chỉ cần nhìn là quý vị biết liền.

Minh Sư không nhận tiền cúng dường, Ngài chỉ cho chứ không bao giờ nhận, bản thân Ngài sống rất giản dị, Ngài có Ánh Sáng, có Âm Thanh. Ngài chứng minh cho quý vị biết thế giới này rất đau khổ. Ngài chứng minh cho quý vị biết mình có sự Khai Ngộ, lúc truyền Tâm Ấn là tức khắc Khai Ngộ, mình nghe được Âm Thanh, thấy được Ánh Sáng, tìm được con đường cao quý bên trong, đó là một vị Minh Sư. Quý vị phải tìm con đường cao thượng chân chính bên trong, nghe được Thánh từ của Thượng Đế, ai cũng có thể nghe được cả, ai cũng có thể nghiệm này xuyên qua Ánh Sáng và Âm Thanh, xuyên qua Diệu Âm Thượng Đế, Ngài đem đến cho chúng sinh Ánh Sáng, xóa tan đi bóng tối đời đời. 

Ngài làm tất cả mọi việc để chúng sinh tìm về con đường giải thoát, đem lại sự tốt lành cho nhân loại. Một vị Sư Phụ không hề có phẩm chất phàm phu nào của thế gian này cả. Ngài cũng không phô trương thần thông, khi gặp hoàn cảnh bắt buộc, trong sự kín đáo Ngài mới làm, nhằm giúp cho những người đệ tử được thăng hoa trong lãnh vực tâm linh tu hành. Lúc đó người đệ tử mới thấy được giá trị thật sự của vị Minh Sư chân chánh, thấy được sự mầu nhiệm bên trong để họ cố gắng tu hành. 

Quý vị tu Pháp Môn Diệu Âm thì phải cố gắng tu hành nhiều để được bảo vệ hoàn toàn qua Diệu Âm, qua Lực Lượng của Thượng Đế. Minh Sư luôn luôn bảo hộ quý vị, luôn luôn chịu đựng những đau khổ để quý vị bước tới con đường tâm linh vĩnh cửu và hưởng thụ sự an lành. Đó là niềm vui cao thượng nhất của những bậc làm “cha mẹ” khi thấy con cái của mình được thăng hoa. Tu tốt và làm điều tốt thì mình là những đứa con ngoan, đem đến cho vị Sư Phụ món quà cao thượng, món quà đó là sự chuyên tâm tu hành của quý vị, tìm lại sự vĩ đại bên trong. Vị Minh Sư là như vậy, sự cao thượng đó đến từ Thượng Đế. 

Chúng ta là những chúng sinh bị màn vô minh nhốt trong thế giới vật chất này, trong thể xác này, cho nên phải cần Lực Lượng của một vị Minh Sư để phá tan sự phủ định, rửa sạch nghiệp chướng để linh hồn mình được thoát ra khỏi ngục tù đó, để chúng ta không còn lang thang trên con đường vô minh này nữa, thoát ly khỏi ngục tù thế gian để đi trên con đường vĩnh cửu. Ráng giữ gìn sứ mệnh tu hành bên trong, đó là sự tu hành của mình. 

Hàng ngày quý vị ráng chuyên tâm tọa Thiền, đó là món quà cao thượng mà quý vị đem đến cho vị Sư Phụ. Sứ mệnh của một vị Sư Phụ là như vậy, Ngài làm tất cả cho chúng sinh trong Tình Thương vô điều kiện. Cõi tâm linh thanh tịnh nhất của mình thuộc về luật tối cao, nó bắt đầu từ Diệu Âm, từ Thượng Đế, từ một vị Minh Sư. Ngài dẫn chúng ta về vùng đất thanh tịnh, vùng đất tâm linh cao thượng vĩnh cửu. Đó là Niết Bàn hay còn gọi là Thiên Quốc. Vị Minh Sư- người đem Chân Lý hòa nhập vào thế gian để giúp đỡ chúng sinh. Ngài có thể rời thể xác này để xuyên qua những cõi tâm linh thật cao, Ngài tuân theo sự chỉ dạy của Thượng Đế và hướng dẫn cho chúng sinh tìm về con đường giải thoát một đời, giải phóng linh hồn khỏi sự trói buột trong thân thể con người, dẫn dắt chúng sinh liễu thoát sinh tử luân hồi và nhận thức được Thượng Đế. 

Quý vị đã được Tâm Ấn rồi thì cố gắng thiền nhiều, vị Sư Phụ luôn luôn bên cạnh không bao giờ lìa xa mình một bước, nếu chúng ta đi tìm Ngài, thì Ngài sẽ đến với chúng ta. Ngôi nhà của Ngài chính là bên trong chúng ta, quý vị đừng bao giờ quên Ngài. Ngài sẽ truyền Lực Lượng cho mình, quý vị ráng giữ gìn sự tu hành của mình. Chúc quý vị nhận thức được linh hồn cao thượng, nhận thức được Diệu Âm thâm sâu và Thiên Quốc bên trong của mình. 

Nhờ vào ân điển của vị Minh Sư tại thế, của Thượng Đế, của Phật Tổ Tối Cao, linh hồn quý vị sẽ câu thông với Thượng Đế, quý vị ráng cố gắng thiền, thì Lực Lượng cao thâm tuyệt đỉnh của Thượng Đế sẽ gia hộ cho quý vị. Khi nhận thức được rồi quý vị sẽ trực tiếp nói chuyện với Ngài bên trong mỗi ngày, mỗi đêm. Ngài sẽ dẫn mình đến miền đất tâm linh cao thượng nhất, đó là người Cha cao quý của chúng ta. 

Thật ra nếu chúng ta cố gắng hết sức và chuyên tâm thì sẽ nhận thức được liền. Một vị Minh Sư sẽ mở con mắt bên trong, mở con đường cao thượng để quý vị tìm về con đường giải thoát, cho quý vị thấy rằng Ánh Sáng và Âm Thanh bên trong rất quý giá, dạy dỗ chúng ta từ bỏ sự ràng buộc, biết được sự chết ở cõi đời này chỉ là tạm bợ mà thôi. Vị Minh Sư mang đến sự hòa bình, giải thoát, an vui và hạnh phúc đến cho mình, Ngài có Tình Thương bao la, quý vị phải ráng chuyên tâm để nhận thức được những Diệu Âm này, Thượng Đế luôn ở bên trong quý vị. 

Sứ mệnh của vị Minh Sư xuống thế giới này là để dẫn chúng sanh tìm về con đường giải thoát, tìm về con đường Chân- Thiện- Mỹ. Thượng Đế đã chọn Ngài, thì quý vị ráng cố gắng tu với Ngài, tìm Ngài qua thông điệp, qua phúc âm của Thượng Đế, ban rải Tình Thương cao quý đến cho muôn loài, linh hồn chúng ta sẽ được hòa nhập vào với Thượng Đế.

Chúng ta thực hiện sự cao quý vĩ đại bên trong của mình với Thượng Đế trong lúc thiền định, để biết được Thượng Đế luôn ở bên trong mình, để vị Minh Sư vững vàng hơn, biết được mình là một người tốt, Ngài gánh nghiệp chướng cho mình cũng không uổng phí thời gian và sức lực của Ngài. 

Minh Sư xuống đây không cần gì của chúng sinh, vì bên trong của Ngài đã có tất cả. Ngài không sáng lập ra bất cứ Tôn giáo nào, cũng không xen vào những Tôn giáo hiện hành trên thế gian này, Ngài không làm bất cứ điều gì xáo trộn trong xã hội. Ngài chỉ đem đến Tình Thương bao la cho chúng sinh mà thôi. Ngài quan tâm đến những linh hồn bị trói buộc trong sự vô minh này, Ngài tìm mọi phương cách giúp cho linh hồn được thăng hoa để gần gũi với Thượng Đế xuyên qua nhục thể và qua sự dạy bảo của Ngài. Dù thế nào Ngài cũng phải cố gắng giúp cho những chúng sinh có tâm khao khát tìm về con đường giải thoát một đời, giúp cho tất cả chúng sinh hòa nhập cùng với Thượng Đế, an bình và hạnh phúc bên trong. Nhờ vào ân điển của Minh Sư chúng ta mới nhận thức được những điều này.

Chúng ta không thể nào khám phá ra được tâm linh bên trong mà không có Minh Sư, mình sẽ không bao giờ có được phước báu và công đức khi không có bàn tay của Ngài giúp đỡ. Còn không mình làm bất cứ điều gì cũng đều bị ngã chấp trói buộc, rồi đắm chìm trong bóng tối vô minh, lúc đó mình sẽ không bao giờ thoát ly được. Cho nên quý vị phải biết những điều này, mình là đệ tử, là học trò thì phải đem Chân Lý phát huy ra ngoài, có như vậy Minh Sư mới đến với mình. Vị Minh Sư còn tại thế sẽ cảm nhận được tất cả những thể nghiệm tâm linh khi người học trò hướng vào bên trong. Món quà thâm sâu nhất mà Thượng Đế giúp đỡ cho quý vị là con đường Giác Ngộ, giải thoát một đời, tìm lại Phật tánh của mình.

Sư Phụ chúc quý vị thành công viên mãn trên con đường tu hành, Thầy trò chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau, tất cả đều do Phật- Bồ Tát an bài. Quý vị ráng chuyên tâm tu hành, tìm về con đường giải thoát một đời, ráng phát huy giáo lý này ra cho đất nước, đem Tình Thương cao quý và những gì tốt nhất đến cho nhân loại.

Minh Sư Ruma thuyết giảng tại Florida – Hoa Kỳ Ngày 02 tháng 07 năm 2006

Điều quan trọng nhất trong cuộc đời một con người là gặp được Bậc Minh Sư Tại Thế, để chúng ta được đón nhận mọi niềm phúc lạc. 

Quý đạo hữu vào YouTube gõ chữ Minh Sư Ruma để nghe những bài giảng của Ngài hoặc 

Quý Vị có thắc mắc gì hãy gửi Email tới Ngài để được Ngài khai thị: 

Email: oceanovlove@yahoo.com  

www.youtube.com/minhsuruma 

www.masterruma.org 

 

Mạng lưới liên lạc Châu Âu 

 

*** CỘNG HOÀ SÉC *** 

Địa Chỉ Thiền Đường Séc 

43 Vestec u Hrimezdice, Dobris 26301, Ceska Republika 

Tel: +420 775549827 ,  +420 777902468, +420 774347789 

 

*** ĐỨC *** 

NÓ.1A, Binzstrasse Str, 13189,  Berlin,  Germany 

Tel: +491751599720, +491621358459 

 

*** Pháp ***

2 Rue Denis Diderot,  95500 Gonesse,  France 

Tel:+33652296540,+33769238237,+33769238237, 

Email: tuyetrang2@gmail. Com

 

Hội thiền định quốc tế Master RUMA

(Thông tin quảng cáo)

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo