Sứ quán liệt truyện

Kiến nghị cải cách hoạt động của các cơ quan đại diện vì lợi ích chung

Cập nhật lúc 03-06-2015 21:09:59 (GMT+1)

“Mong lắm thay một ngày, mọi công dân Việt Nam ở nước ngoài khi đến các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, sự bức xúc, ấm ức tủi hổ mà họ hay phải gặp sẽ được thay thế bằng tình đồng hương xa xứ ấm áp, để quê hương mãi mãi là chùm khế ngọt trong lòng mỗi người Việt xa xứ!”.... Chi tiết
Trang:    1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo