Pháp luật

Nhập quốc tịch Việt Nam phải nộp lệ phí 250 USD/người

Cập nhật lúc 08-12-2016 14:20:47 (GMT+1)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 264/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.... Chi tiết
Trang:    2 3 4 5 6 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo