Nhân vật

Bi kịch Đinh La Thăng

Cập nhật lúc 30-04-2017 14:17:38 (GMT+1)

Sự nghiệp chính trị của ông Đinh La Thăng coi như đã cáo chung. Nếu những người đồng chí còn chút ân tình, thì ông chỉ bị kỷ luật, rồi về “làm người tử tế”. Tàn nhẫn hơn, họ sẽ khai trừ, cách chức, truy tố, tịch thu tài sản, rồi tống ông vào ngục tối. Vì đâu nên nỗi đoạn trường? Tôi lờ mờ nhận thấy có ba tử lộ dẫn đến bi kịch của ông.... Chi tiết
Trang:    2 3 4 5 6 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo