Luật VN

Bốn loại hộ chiếu cần phân biệt

Cập nhật lúc 07-01-2018 13:51:53 (GMT+1)

Một người có thể có mấy hộ chiếu, những ai được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ hay hộ chiếu thuyền viên?... Chi tiết
Trang:    1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo