Luật VN

Việt kiều có được mua nhà ở Việt Nam?

Cập nhật lúc 28-11-2015 11:32:04 (GMT+1)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

 

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. 

Tôi  là việt kiều Mỹ và đã đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam. Vậy tôi có đủ điều kiện được mua nhà ở Việt Nam hay chưa?

 chin chan (chintran2015@yahoo.com)


Luật sư NGUYỄN TẤN THIĐoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Nếu bạn đã đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam thì bạn có thể mua nhà và sở hữu nhà ở Việt Nam. 

Theo Điều 7 Luật Nhà ở 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2015) quy định các đối tượng sở hữu nhà ở tại Việt Nam gồm có:  

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước.

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 159 của Luật này.

Tại Điều 8 Luật trên quy định về điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ởnhư sau:

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam; đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì phải có đủ điều kiện quy định tại Điều 160 của Luật này.

2. Có nhà ở hợp pháp thông qua các hình thức sau đây:

a)  Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước thì thông qua hình thức đầu tư xây dựng, mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi nhà ở và các hình thức khác theo quy định của pháp luật;

b) Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì thông qua hình thức mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản); mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật;

c) Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì thông qua các hình thức quy định tại khoản 2 Điều 159 của Luật này.

 Như vậy, bạn có thể tham khảo về đối tượng sở hữu nhà ở và điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định nêu trên. 

Nguồn: Kim Phụng/ Congdong.cz

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo