Luật VN

Thêm nhiều thuận lợi khi đăng ký hộ tịch và chứng thực

Cập nhật lúc 17-08-2011 10:54:17 (GMT+1)
Ảnh minh họa internet

 

Đáng quan tâm, cùng với qui định cụ thể hơn thời hạn giải quyết hầu hết các loại việc hộ tịch có quy định thời hạn giải quyết từ năm ngày trở lên, đều được điều chỉnh theo hướng rút ngắn thời gian giải quyết.


Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 158/CP về đăng ký và quản lý hộ tịch, và Nghị định 79 về chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. Đây là hai văn bản liên quan mật thiết đến việc giải quyết các TTHC cho người dân. Hiện, Nghị định 158 quy định việc nộp hồ sơ làm thủ tục đăng ký hộ tịch  phải có các bản sao được chứng thực hợp lệ. Tuy nhiên, trên thực tế lại xảy ra trường hợp là khi nhận hồ sơ nhiều nơi vẫn làm cả hai thao tác, vừa yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu, vừa yêu cầu hồ sơ phải có chứng thực. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 158 đã sửa theo hướng linh hoạt và rất cụ thể là trong trường hợp bản sao giấy tờ không có chứng thực thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu, kể cả với yêu cầu đăng ký hộ tịch được gửi qua bưu điện, còn nếu đã có bản chứng thực thì theo qui định cũ.

Chờ làm TTHC tại UBND thị trấn Văn Điển

Dự thảo cũng quy định rõ thời hạn giải quyết các thủ tục được tính theo ngày làm việc. Những việc hiện không quy định cụ thể thời hạn giải quyết thì dự thảo  quy định giải quyết ngay trong ngày, nếu nhận hồ sơ sau 15g thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Đáng quan tâm, cùng với qui định cụ thể hơn thời hạn giải quyết hầu hết các loại việc hộ tịch có quy định thời hạn giải quyết từ năm ngày trở lên, đều được điều chỉnh theo hướng rút ngắn thời gian giải quyết. Cụ thể, tối thiểu là rút ngắn được hai ngày và tối đa là 15 ngày, với các loại thủ tục đăng ký kết hôn trong nước, đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài; đăng ký nhận cha, mẹ, con ở trong nước và có yếu tố nước ngoài; thay đổi, cải chính hộ tịch… 

Trong thủ tục đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận con nuôi, Nghị định 158 không quy định rõ phải xuất trình những loại giấy tờ nào, và nếu không còn bản sao thì hướng xử lý ra sao? Dự thảo sửa đổi đã cụ thể theo hướng người có yêu cầu đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định) và xuất trình bản sao giấy tờ hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đây (nếu có). Trường hợp không có bản sao giấy tờ hộ tịch, thì đương sự phải tự cam đoan về việc đã đăng ký, nhưng sổ hộ tịch không còn lưu được và chịu trách nhiệm về nội dung cam đoan. Riêng việc đăng ký lại kết hôn và đăng ký lại việc tử, thì bản cam đoan phải có xác nhận của hai người làm chứng biết rõ về việc đã đăng ký và có chứng thực chữ ký của người làm chứng.

Theo Khoản 1, Điều 5 của Nghị định số 79 hiện hành thì Phòng Tư pháp cấp huyện chỉ có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài, mà không có thẩm quyền chứng thực bản sao và chữ ký trong giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt. 

Quy định này đã gây phiền hà cho người dân bởi lẽ việc phân biệt văn bản, giấy tờ bằng tiếng Việt hay bằng tiếng nước ngoài khá phức tạp. Trên thực tế, không chỉ có giấy tờ, văn bản, bằng tiếng Việt thuần túy hay giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài thuần túy, mà còn có văn bản, giấy tờ chủ yếu bằng tiếng Việt có xen kẽ tiếng nước ngoài và ngược lại, văn bản, giấy tờ chủ yếu bằng tiếng nước ngoài có xen kẽ tiếng Việt, văn bản song ngữ…

Điều này cũng dẫn đến tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa UBND cấp huyện và cấp xã đối với cùng một giấy tờ, văn bản có cả tiếng nước ngoài và tiếng Việt, cán bộ tư pháp cấp xã cho rằng văn bản này chủ yếu bằng tiếng nước ngoài nên phải chuyển cho Phòng Tư pháp cấp huyện chứng thực, còn cán bộ của Phòng tư pháp lại cho rằng văn bản này chủ yếu bằng tiếng Việt và đề nghị chuyển lại UBND cấp xã… gây khó khăn cho người dân. Chưa kể, khi có yêu cầu chứng thực đối với nhiều văn bản, giấy tờ có cả loại bằng tiếng Việt, cả bằng tiếng nước ngoài…thì người dân sẽ vừa phải đến Phòng Tư pháp cấp huyện để yêu cầu chứng thực giấy tờ bằng tiếng nước ngoài, vừa phải đến UBND cấp xã để chứng thực  giấy tờ bằng tiếng Việt. 

Do đó, Nghị định sửa đổi Nghị định 79 sửa theo hướng qui định UBND cấp huyện cũng có thẩm quyền chứng thực bản sao với văn bản, giấy tờ bằng tiếng Việt. Theo quy định này, người dân có quyền lựa chọn chứng thực văn bản bằng tiếng Việt  tại UBND cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện, đồng thời xóa bỏ tình trạng phức tạp trong việc phân định thẩm quyền chứng thực giữa Phòng tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã đối với các giấy tờ, văn bản có sự đan xen phức tạp giữa tiếng Việt và tiếng nước ngoài như hiện nay.

 

Nguồn: PLXH

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo