Luật VN

Phải mất bao lâu để được cấp sổ đỏ?

Cập nhật lúc 04-09-2011 10:20:06 (GMT+1)
Ảnh minh họa internet

 

Hỏi: Gia đình tôi đang có nhu cầu làm sổ đỏ nhưng chưa rõ về những chi phí cũng như thời gian có thể hoàn thành?


* Hỏi: Trước kia, gia đình tôi được cơ quan (thuộc Bộ Xây dựng) phân lô nhà trong một khu tập thể chung của công ty. Thời điểm đó, chúng tôi chỉ được giao giấy phân nhà chứ chưa có sổ đỏ. Nay, được sự cho phép của cơ quan, cư dân ở khu đều có nhu cầu làm sổ đỏ để hợp pháp hóa khu đất được phân. Vậy, chúng tôi xin hỏi về những khoản chi phí phải nộp cũng như thời gian có thể hoàn thành? (Nguyễn Minh Ngọc, Hà Nội).

* Trả lời:

- Về các khoản thuế phí, lệ phí phải nộp khi xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm:

1. Thuế sử dụng đất.

2. Lệ phí trước bạ 0,5%, theo quy định tại Nghị định số 176/1999/NĐ-CP, Nghị định số 80/2008/NĐ-CP, thông tư số 68/2010/TT-BTC. 

3. Lệ phí cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.

- Về thời gian thực hiện cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dung đất được quy định như sau:

1. Thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều 12 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư tại Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam như sau:

a) Thời gian thực hiện các công việc tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã) là không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian công khai kết quả thẩm tra;

b) Thời gian thực hiện các công việc tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường là không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường thì thời gian thực hiện quy định tại điểm này không kể thời gian gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã để thẩm tra, xác nhận và công khai theo quy định tại điểm a khoản này;

c) Thời gian thực hiện các công việc tại cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây dựng, cơ quan quản lý nông nghiệp là không quá năm 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu lấy ý kiến của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi đến;

d) Thời gian thực hiện việc ký Giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là cấp huyện) là không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều 12 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP đối với trường hợp của tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức và cá nhân nước ngoài như sau:

a) Thời gian thực hiện các công việc tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường là không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

b) Thời gian thực hiện các công việc tại cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây dựng, cơ quan quản lý nông nghiệp là không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu lấy ý kiến của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi đến;

c) Thời gian thực hiện việc ký Giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh) hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với trường hợp được ủy quyền) là không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Như vậy, thời gian xin cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất được rút ngắn còn 33 ngày làm việc đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hay người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam xin cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.

LS Nguyễn Hồng Bách, CTHĐ thành viên Công ty luật hợp danh Hồng Bách và Cộng sự

Nguồn: Baodatviet

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo