Luật VN

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 2.2015

Cập nhật lúc 01-02-2015 10:05:08 (GMT+1)
Ảnh minh họa. Nguồn: motthegioi.vn

 

Cấm chuyển giao 30 công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, xử lý kịp thời cán bộ sách nhiễu dân, Quy định mới về chế độ tài sản của vợ chồng... là những chính sách sẽ có hiệu lực từ tháng 2.2015.


Những chính sách sẽ có hiệu lực từ tháng 2.2015 gồm có:

1. Công bố danh mục 36 phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Từ ngày 5.2, các loại phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất được công bố theo danh mục được ban hành kèm theo Quyết định 73/2014/QĐ-TTg .

Theo đó, gồm có 36 phế liệu như: Thạch cao; phế liệu và mẩu vụn của plastic từ polyme etylen; đồng, nhôm, kẽm phế liệu và mảnh vụn… 

Quyết định này chỉ áp dụng đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất và không áp dụng cho hoạt động tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam.

2. Cấm chuyển giao 30 công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam

Theo Nghị định số 120/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, có 30 công nghệ bị cấm chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam và trong lãnh thổ Việt Nam. 

Trong đó có công nghệ vô hiệu hóa thiết bị đo, đếm, tính lượng điện năng sử dụng; công nghệ sản xuất xi măng lò đứng; công nghệ sản xuất thuốc bảo quản lâm sản chứa Pentachlorophenol (PCP), DDT...

Công nghệ xử lý chất thải công nghiệp và y tế bằng công nghệ đốt một cấp hoặc công nghệ đốt chất thải không có hệ thống xử lý khí thải…

Ngoài ra, Nghị định còn sửa đổi, bổ sung danh mục công nghệ khuyến khích và hạn chế chuyển giao.

Nghị định có hiệu lực từ 1.2.2015.

3. Xử lý kịp thời cán bộ sách nhiễu dân

Theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải kịp thời có những biện pháp xử lý thích hợp theo quy định của pháp luật đối với những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm, sách nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng trong việc giải quyết công việc của công dân, tổ chức.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 25.2.2015.

4. Quy định mới về chế độ tài sản của vợ chồng

Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình. Trong đó, về chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định, Nghị định quy định tài sản riêng khác của vợ, chồng theo quy định của pháp luật, gồm có: 1- Quyền tài sản đối với đối tượng sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ; 2- Tài sản mà vợ, chồng xác lập quyền sở hữu riêng theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác; 3- Khoản trợ cấp, ưu đãi mà vợ, chồng được nhận theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; quyền tài sản khác gắn liền với nhân thân của vợ, chồng.

Thu nhập hợp pháp khác của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân gồm: 1- Khoản tiền thưởng, tiền trúng thưởng xổ số, tiền trợ cấp (trừ khoản trợ cấp, ưu đãi mà vợ, chồng được nhận theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; quyền tài sản khác gắn liền với nhân thân của vợ, chồng); 2- Tài sản mà vợ, chồng được xác lập quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật Dân sự đối với vật vô chủ, vật bị chôn giấu, bị chìm đắm, vật bị đánh rơi, bị bỏ quên, gia súc, gia cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới nước; 3- Thu nhập hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15.2.2015.

5. Hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan 

Từ ngày 5.2, việc xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư 203/2014/TT-BTC .

Hàng hóa được bán trực tiếp, không thông qua đấu giá trong các trường hợp: thực phẩm tươi sống, dễ bị ôi thiu, hàng hóa, vật phẩm dễ cháy nổ như xăng, gas, dầu, khí hóa lỏng…; thuốc chữa bệnh, thuốc thú y mà hạn sử dụng còn dưới 60 ngày.

Bán đấu giá đối với hàng hóa không thuộc phạm vi quy định trên và tài sản như phương tiện vận tải, máy móc, trang thiết bị và phương tiện làm việc… không xử lý theo hình thức chuyển giao. Đối với hàng hóa không còn giá trị sử dụng, sẽ tiến hành tiêu hủy.

Nguồn: Duyên Duyên/ Motthegioi

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm
Quảng cáo