Luật VN

Mang hơn 7.000 USD về VN không bị đánh thuế

Cập nhật lúc 05-04-2011 17:10:59 (GMT+1)
Ảnh minh họa- Nguồn: taichinh.saga.vn

 

Khi mang nhiều hơn 7.000 USD về Việt Nam, bạn phải làm thủ tục khai báo hải quan tại cửa khẩu. Phần tài sản vượt quá mức quy định cho phép sẽ không bị đánh thuế...


Hỏi:

Tôi là Phạm Anh Tài. Tôi đi xuất khẩu lao động đã được 3 năm và sắp về nước trong tháng 4. Tôi có 2 điểm xin được hỏi là:

1. Nếu đem tiền mặt hơn 7.000 USD về Việt Nam thì cần phải làm gì. Thủ tục ra sao?

2. Khi khai báo thì có phải đóng thuế nhập khẩu (hay khoản thu nào khác) trên số tiền vượt quá định mức cho phép (7000USD) không. Và nếu có thì cụ thể là bao nhiêu?

Trả lời:

Điểm a Khoản 2 Điều 36 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan quy định: “Người xuất cảnh, nhập cảnh có mang theo số ngoại tệ tiền mặt (bao gồm tiền giấy, tiền xu và séc du lịch), đồng Việt Nam bằng tiền mặt, vàng vượt mức quy định của Ngân hàng Nhà nước thì phải khai hải quan tại cửa khẩu”.

Như vậy, trường hợp bạn mang nhiều hơn 7.000 USD về Việt Nam, bạn phải làm thủ tục khai báo hải quan tại cửa khẩu. Thủ tục khai báo hải quan được thực hiện trên mẫu tờ khai hải quan do Bộ Tài chính quy định. Theo đó, bạn phải khai đầy đủ, chính xác, rõ ràng về tên và mã số hàng hoá, đơn vị tính, số lượng, trọng lượng, chất lượng, xuất xứ, đơn giá, trị giá hải quan, các loại thuế suất và các tiêu chí khác quy định tại tờ khai hải quan; và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai.

Theo quy định của luật thuế xuất nhập khẩu thì hàng hóa là tài sản di chuyển của gia đình, cá nhân người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài, được phép về Việt Nam định cư, sẽ được miễn thuế nhập khẩu. Do đó, khi kê khai hải quan bạn không phải đóng thuế nhập khẩu trên số tiền vượt quá định mức cho phép.

Theo ĐVO

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo