Luật VN

Cán bộ tư pháp cấp xã sẽ ký chứng thực?

Cập nhật lúc 17-04-2011 07:17:28 (GMT+1)
Người dân được chọn chứng thực giấy tờ có tiếng Việt ở UBND cấp xã hoặc cấp huyện

 

Đại diện Tổ Biên tập Dự thảo cũng cho biết theo các địa phương phản ánh thì việc giao cho Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND cấp xã thẩm quyền ký chứng thực đã làm chậm lại quá trình chứng thực.


Bản chính được cấp lại có giá trị như bản cấp lần đầu
Chiều 13-4, Bộ Tư pháp đã họp để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 79 (NĐ 79) về chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. Thứ trưởng Đinh Trung Tụng cho hay, hiện chỉ sửa đổi bốn điều của NĐ 79 đang gây khó khăn cho công tác chứng thực, còn vấn đề chứng thực nói chung sẽ được xây dựng thành Luật Chứng thực. Luật này hiện Chính phủ đã đề nghị đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa 13.
 
Tại Điều 2 NĐ 79 qui định “bản chính” là bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp lần đầu tiên, có giá trị pháp lý để sử dụng, là cơ sở để đối chiếu và chứng thực bản sao. Tuy nhiên, trong một số lĩnh vực nếu bản chính bị mất, hư hỏng đến mức không thể xác định rõ nội dung… thì có thể cấp lại bản chính khác. Do đó, qui định trên đã hạn chế việc chứng thực bản sao với những trường hợp bản chính được cấp lại, trong khi bản chính được cấp lại, đăng ký lại này có giá trị sử dụng như bản chính được cấp lần đầu tiên. Dự thảo sửa đổi qui định bản chính được cấp lại cũng là căn cứ để chứng thực bản sao, tạo thuận lợi cho người dân.
 
Theo Khoản 1, Điều 5 NĐ 79 thì Phòng Tư pháp cấp huyện chỉ có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài mà không có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ bằng tiếng Việt cũng như chứng thực chữ ký các văn bản, giấy tờ bằng tiếng Việt. Thực tế, qui định này gây khó khăn cho việc phân định thẩm quyền chứng thực giữa UBND cấp huyện và cấp xã, chưa kể còn gây phiền hà cho người dân vì các loại giấy tờ không phải lúc nào cũng rạch ròi giữa tiếng Việt và tiếng nước ngoài mà xen kẽ nhau.
 
Mặc dù Bộ Tư pháp đã “gỡ khó” bằng Thông tư 03 nhưng vẫn chưa khắc phục hết bất cập. Do đó, Dự thảo sửa đổi cho phép Phòng Tư pháp có thêm thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, giấy tờ văn bản bằng tiếng Việt và chứng thực chữ ký trong giấy tờ văn bản bằng tiếng Việt. Người dân có thể chọn UBND cấp xã hoặc cấp huyện để yêu cầu chứng thực.
 
Mở rộng thẩm quyền ký chứng thực?
Đại diện Tổ Biên tập Dự thảo cũng cho biết theo các địa phương phản ánh thì việc giao cho chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã thẩm quyền ký chứng thực đã làm chậm lại quá trình chứng thực. Vì thực tế, nhiều chủ tịch, phó chủ tịch không có trình độ chuyên môn về luật, ảnh hưởng đến văn bản chứng thực. Do đó, một số địa phương kiến nghị giao thẩm quyền chứng thực cho cán bộ tư pháp – hộ tịch. Vấn đề này đã được Bộ Tư pháp tổng hợp, đề nghị Chính phủ tại Báo cáo số 175/BC-BTP ngày 6-9-2010 trình Chính phủ về kết quả sơ kết thực hiện Luật Công chứng và NĐ 79 và đã được Chính phủ đồng ý. Tuy nhiên, việc sửa đổi điều này lại gặp vướng vì theo Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 110 thì cán bộ tư pháp - hộ tịch chỉ là một chức danh chuyên môn, không phải vị trí lãnh đạo nên không có thẩm quyền được ký văn bản chứng thực. Vì vậy, về mặt lý thuyết thì hướng sửa đổi này không phù hợp với quy định hiện hành.
 
Đặc biệt, Dự thảo cho phép bản dịch do thành viên của tổ chức có tư cách pháp nhân dịch thuật thực hiện, có chữ ký của người dịch, xác nhận của người đứng đầu doanh nghiệp và đóng dấu của tổ chức dịch thuật đó, thì không cần chứng thực chữ ký người dịch mà họ tự chịu trách nhiệm, bồi thường nếu dịch sai. Vụ trưởng Vụ Hành chính Tư pháp Trần Thất cho rằng qui định này vừa giảm tải lượng việc chứng thực chữ ký cho Phòng Tư pháp, vừa tạo thuận lợi cho người dân mà vẫn bảo đảm chất lượng của bản dịch. Vì thực ra, mục đích của việc chứng thực chữ ký người dịch chỉ nhằm ràng buộc trách nhiệm người dịch với tính chính xác của nội dung bản dịch, chứ không xác nhận lại nội dung bản dịch. 
 
 Theo tiến độ, Dự thảo này sẽ được trình Chính phủ vào tháng 6.
 
Theo  phapluatxahoi.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo