Luật VN

VN: Mong manh quyền xuất nhập cảnh

Cập nhật lúc 07-11-2017 08:34:00 (GMT+1)

Xuất nhập cảnh là một quyền được Hiến pháp tu chính năm 2013 minh thị công nhận tại điều 23. Tuy là một quyền hiến định, nhưng khi nữ nhà báo Dương Thị Hằng Nga của tạp chí Giao thông – Vận tải thực hiện quyền này thì mới biết cơ quan công an đã vô hiệu hóa quyền của mình tự bao giờ.... Chi tiết
Trang:    2 3 4 5 6 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo