Luật Séc - Slovakia

Số sinh của Séc và các bước xin cấp

Cập nhật lúc 18-08-2012 11:46:10 (GMT+1)
Ảnh minh họa, nguồn: TV Nova.

 

Mỗi trẻ em sinh ra tại Séc đều được nhận một mã số nhận dạng được gọi là số sinh. Người nước ngoài sống tại Séc trên cơ sở giấy phép cư trú được phép có số này.


Vấn đề pháp luật: Số sinh

Số sinh tại Séc được lập ra như một con số nhận dạng, được dùng cho nhiều thủ tục, thông dụng hơn cả số chứng minh thư nhân dân. Cấu trúc của nó bao gồm 10 chữ số RRMMDD/XXXX, nếu hợp lệ, phải chia hết cho 11.

- 2 chữ số đầu (RR) là năm sinh.
- 2 chữ số giữa (MM) là tháng sinh. (Nếu là phụ nữ thì cộng thêm 50, tức là 51 nếu sinh tháng 1, là 60 nếu sinh tháng 10.
-2 chữ số cuối (DD) là ngày sinh.
-4 chữ số sau dấu gạch (XXXX) là mã số được tạo để phân biệt giữa những người sinh cùng ngày.

Số sinh được bắt đầu đưa vào sử dùng từ năm 1954. Những ai sinh trước đó cũng được cấp số sinh, nhưng chỉ có cấu trúc 9 chữ số, tức 3 chữ số sau dấu gạch và không chia hết cho 11.

Đối tượng xin cấp

- Người nước ngoài sống tại Séc trên cơ sở giấy phép cư trú, tức đã có dlouhodobý pobyt – cư trú dài hạn, hay trvalý pobyt – cư trú dạng định cư, mà chưa có số sinh, có thể xin Bộ nội vụ Séc cấp số sinh.

- Với những người chưa có cư trú, trong trường hợp được cấp giấy phép cư trú dlouhodobý pobyt – cư trú dài hạn, hay trvalý pobyt – cư trú dạng định cư, sẽ được Bộ nội vụ tự động cấp luôn cho số sinh mà không phải đề nghị. Số sinh này sẽ được ghi vào thẻ cư trú của họ.

Đệ đơn

Đơn xin cấp số sinh có thể mang trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Bộ nội vụ tại địa chỉ: Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4.

Đơn được viết bằng tiếng Séc hoặc được dịch từ ngôn ngữ khác sang tiếng Séc  với dấu của phiên dịch quốc gia. Chữ kí trong đơn phải được công chứng hoặc kí trực tiếp trước mặt viên chức Bộ nội vụ tại địa chỉ trên.

Nội dung đơn bao gồm:

- họ và tên,
- ngày tháng năm sinh,
- nơi sinh (quốc gia, địa phương)
- giới tính
- quốc tịch
- kèm theo bản sao giấy khai sinh đã qua dịch và công chứng.

Thời hạn xét đơn, chi phí

Đơn xin cấp số sinh được gửi kèm theo lệ phí 1000,- korun dưới dạng tem. Sau khi nhận đơn, Bộ nội vụ có 30 ngày để xem xét và quyết định.

Nghiêm Trang – vietinfo.eu
MVČR

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo