Luật Séc - Slovakia

Những thay đổi về thuế đối với doanh nhân và người lao động tại Séc năm 2014

Cập nhật lúc 08-01-2014 21:12:00 (GMT+1)
Ảnh minh họa

 

Từ đầu năm 2014 sẽ bắt đầu có hiệu lực nhiều thay đổi liên quan đến thuế như thuế thu nhập, thuế giá trị gia tăng,... và nhiều khoản thuế nữa do việc thay đổi luật dân sự. Những thay đổi này ảnh hưởng đến các doanh nhân cũng như người lao động tại Séc.


Cả trong năm 2014, lương gộp siêu (toàn bộ thu nhập được hưởng cộng với phần bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế mà người sử dụng lao động có trách nhiệm phải nộp cho nhà nước thay cho người lao động) và 15% thuế vẫn tiếp tục có hiệu lực. Tuy nhiên các định mức để tính thuế có một vài thay đổi, ví dụ thu nhập của sinh viên đi thực tập sẽ không bị trừ thuế. Dưới đây là danh sách các thay đổi về thuế.

Một trong những thay đổi có liên quan đến năm tính thuế 2013, những việc này sẽ được giải quyết trong đầu năm 2014. Người làm công ăn lương mà có ít nhất là một tháng trong năm có thu nhập nhiều hơn 103 536 korun, do phải nộp thêm 7% thuế cho phụ phí tương trợ, họ sẽ có trách nhiệm tự làm thuế thu nhập.    

Thuế tương trợ sẽ có hiệu lực cả trong năm 2014. Mức thu nhập để tính thuế này, sẽ tăng lên 103 768,- korun.  

1- Thuế quà tặng và thuế thừa kế

Từ tháng Một năm 2014, luật thuế quà tặng và thuế thừa kế sẽ bị hủy, hai thuế này sẽ được chuyển vào thuế thu nhập. Những ai được họ hàng xa hoặc bạn bè quý cho thừa kế, sẽ ủng hộ thay đổi này.

Ngược lại, đối với phần lớn mọi trường hợp, thuế cho quà tặng sẽ cao hơn so với trước đây, và được cố định ở một mức thuế thu nhập nhất định là 15%.

2 – Những thu nhập không thường xuyên

Những ai chỉ thỉnh thoảng có thêm thu nhập, sẽ phấn khởi. Giới hạn cho những thu nhập không thường xuyên không phải trả thuế, tăng từ 20 ngàn lên 30 ngàn trong một năm. Thay đổi này được áp dụng cho tất cả những ai không phải là doanh nhân, có nghĩa là khi, ví dụ, người ta bán bớt những rau quả thu hoạch trong vườn, hoặc thỉnh thoảng cho thuê một bất động sản nào đó. Không được áp dụng cho những thu nhập thường xuyên.

3 – Quà tặng

Quà tặng cho mục đích từ thiện sẽ có thể khấu trừ thêm 15% mức thuế cơ bản đối với cá nhân, và 10% thuế đối với các pháp nhân. Cho tới nay, mức khấu trừ cho cả hai thể hình là 10%.

4 – Bán chứng khoán

Khoảng thời gian thử nghiệm để không phải trả thuế khi bán chứng khoán được kéo dài từ sáu tháng lên thành 3 năm. Nếu một cá nhân muốn bán chứng khoán mà không phải nộp thuế thu nhập, anh ta phải giữ chứng khoán đó ít ra là 3 năm. 

Tuy nhiên, những nhà đầu tư cỡ nhỏ sẽ không phải lo ngại. Hiện nay và không phụ thuộc vào việc đã đạt được khoảng thời gian thử nghiệm hay chưa, thu nhập do bán chứng khoán (nhưng không được là đối tượng của tài sản kinh doanh) dưới 100 000 korun trong một năm sẽ không phải nộp thuế.

5 – Cam kết hoàn thành công việc

Đối với những ai không đăng ký nộp thuế thông qua chủ lao động mà chỉ làm việc dựa trên cam kết hoàn thành công việc, giới hạn để áp dụng việc thu thuế theo một định mức phần trăm cố định tăng lên từ 5000 lên 10000 korun mỗi tháng. Nhờ thế mà thống nhất được các điều kiện để không phải nộp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm sức khỏe.

6 – Tiền bản quyền

Cả trong lĩnh vực bản quyền, giới hạn để có thể áp dụng việc thu thuế theo một định mức phần trăm cố định, cũng tăng lên. Cả ở đây, giới hạn được thống nhất là 10000 korun một tháng từ mỗi lâần thanh toán. Hiện nay, việc thu  thuế theo một định mức phần trăm cố định được áp dụng cho các khoản dưới 7000 korun.

7 – Thu nhập cuả sinh viên và học sinh học nghề đi thực tập

Thu nhập cuả học sinh học nghề và sinh viên trong thời gian thực tập và đi thực tế, được miễn thuế. Và cũng không phải nộp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm sức khỏe.

8 – Phụ cấp thưởng và phụ cấp dành cho học vấn

Phụ cấp thưởng gia tăng, và được cấp cho họ̣c sinh, sinh viên như một điều khoản được công nhận trong lĩnh vực thuế: đối với học sinh trung học tăng từ 2000 lên 5000, đối với sinh viên đại học từ 5000 tăng lên 10000.

Phụ cấp thưởng có thể là học bổng, trợ cấp cho sinh hoạt, trợ cấp cho nhả ở, cho việc học tập ở những trường, viện   liên quan đến công viậc trong tương lai, tiền tàu xe đi học, tiền mua dụng cụ bảo hộ lao động và dụng cụ học tập.

9 – Thuế khi chuyển tên nhà

Thuế khi chuyển tên nhà sẽ thay thế cho thuế nhà đất. Một trong những thay đổi là việc chuyển tên nhà  thành một phần vốn cổ phần của công ty, hay là một phần của những tòa nhà không được sử dụng, sẽ không được miễn trừ thuế.

Mức thuế vẫn là 4% và người phaỉ trả thuế sở hữu nhà đất vẫn là người bán. Tuy nhiên, theo luật mới, hai bên có thể thỏa thuận để người chủ sở hữu mới là người mua sẽ trả thuế. Trước kia, người mua là người có trách nhiệm bảo lãnh mà phòng thuế  sẽ tìm gặp một khi người bán không nộp thuế, ngày nay người mua có thể nhận lấy trách nhiệm này về mình và không phải trông chờ vào người ngoài.

Phương thức tính thuế cũng thay đổi và xuất phát từ giá trị mua.  Trong phầ lớn các hợp đồng mua bán hoặc trao đổi, giá trị mua được xác định bằng cách so sánh giá mua thoả thuận với giá trị để so sánh về thuế. Giá trị cao hơn sẽ được dùng để tính thuế.

Theo luật mới, chi phí cho các ̣̣đánh giá cuả chuyên gia có thể  sử dụng để trừ thuế. Tuy nhiên, ̣ánh giạ cuả chuyên gia không phải lúc nào cũng là bắt buộc. Ví dụ, khi chuyển tên nhà dùng cho mục đích sinh hoạt hoặc nghỉ ngơi. Trong trường hợp này, giá trị gốc để tính thuế là  ¾ giá  cuả những căn nhà tương tự nằm trong cùng khu vực.

10- Thuế giá trị gia tăng

Luật mới xác định người mua có trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng (DPH), nếu người mua trả tiến cho dịch vụ hoặc hàng hoá bằng cách chuyển khoản vào một tài khoán khác với tài khoản mà người bán đăng ký trên danh bạ những người trả DPH và nếu như khoản tiền chuyển khoản vượt quá 700 000 korun. Nếu bạn là người trả DPH, hãy kiểm tra kỹ, bạn có những số tài khoản nào cho khách hàng, và nếu bạn là người mua hàng, hãy xem lại, bạn đang thanh toán vào tài khoản nào.

Theo luật mới, việc khai thuế phải nộp dưới dạng điện tử, ngoại trừ những doanh nhân có doanh thu đến 6 triệu korun.  Mọi liên lạc giữa chủ lao động và cơ quan An sinh Xã hội Séc đều được dùng trong dạng điện tử. Thông qua liên lạc trong dạng điện tử, có thể gửi từ hộp số liệu trong dạng .xml hoặc nộp bản điện tử có chữ ký điện tử.

Doanh thu giới hạn để bắt buộc phải đăng ký nộp DPH là 1 triệu korun, doanh thu 750 000 korun sẽ có hiệu lực từ 1.1.2015

11- Việc tính thuế của các quỹ đầu tư và cổ tức

Mặc dù trong tổng hợp các biện pháp pháp lý đi kèm với sự ra đời cuả bộ luật mới, chính phủ cũ trước đây đã cố gắng ưu đãi các quỹ đầu tư hoặc khuyến khích miễn thuế thu nhập từ cổ tức, thượng nghị viện đã bác bỏ phương án này.

Trong năm 2014, những sửa đổi hiện thời trong việc tính thuế của các quỹ đầu tư vẫn tiếp tục có hiệu lực và thu nhập từ cổ tức cũng không được miễn trừ thuế. Việc thu thuế từ cổ tức không có gì thay đổi.

12 – Khoản định mức cho nhân viên

Từ đầu năm nay, sẽ huỷ bỏ khoàn tiền định mức 3000 cho nhân viên, mà lẽ ra sẽ thay thế cho lợi thế, khi những chứng từ cho bữa ăn (stravenky) sẽ không còn tồn tại. Nhưng điều đó đã không xảy ra, vì thế sẽ huỷ bỏ khoản định mức mà chưa từng tồn tại trong thực tế.

Tác giả: Zuzana Kohoutová (idnes.cz)
Người dịch: Thanh Mai (vietinfo.eu)

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo