Luật Séc - Slovakia

Giảm thủ tục hành chính cho người kinh doanh ở Séc

Cập nhật lúc 17-03-2017 15:57:27 (GMT+1)
Ảnh minh họa: Internet

 

Quốc hội Cộng hòa Séc đã sơ bộ thông qua dự thảo sửa đổi luật kinh doanh sau lần đọc thứ nhất. Luật kinh doanh sửa đổi nếu được phê chuẩn sẽ bãi bỏ một số thủ tục nghĩa vụ mà người kinh doanh đang phải thực hiện.


Theo luật mới, người kinh doanh sẽ không còn phải thực hiện nghĩa vụ thông báo với cơ quan quản lý kinh doanh số liệu định danh các thành viên thuộc cơ cấu tổ chức công ty. Cơ quan quản lý kinh doanh tự xác minh những dữ liệu này từ các hồ sơ quản lý công khai.

Ngoài ra, tại cơ quan quản lý kinh doanh cùng với thông báo kinh doanh đơn đề nghị chuyển đổi người kinh doanh có thể đăng ký thuế thu nhập hay thuế đường xá. Luật mới cũng đưa khả năng theo đề nghị cung cấp danh lục tập thể về hiện trạng người kinh doanh từ danh bạ công khai.

Mai Hương - ČTK
 ©Vietinfo

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo