Luật Séc - Slovakia

Bộ luật dân sự mới của Séc có những thay đổi lớn về quyền thừa kế

Cập nhật lúc 13-08-2013 12:00:00 (GMT+1)

 

Bộ Luật dân sự mới (LDS) của Séc có hiệu lực từ ngày 1.1.2014 sẽ bao gồm những thay đổi lớn về quyền thừa kế. Thay đổi cơ bản là sự gia tăng quyền tự do cho người quyết định về việc phân chia tài sản của mình sau khi chết. Những người muốn lập di chúc sẽ có thêm những lựa chọn cho việc phân chia tài sản của mình.


Điểm mới là có thể dùng di lệnh để yêu cầu người thừa kế chuyển một vật thể nhất định cho một người khác, còn được gọi là người được thụ hưởng. Điều này rất có lợi, vì người được thụ hưởng không phải là người thừa kế, nên không phải thanh toán các khoản nợ của người lập di chúc.

Người lập di chúc có thể dùng di lệnh để xác định đồ vật trong tài sản của cá nhân khác (người thừa kế hoặc người được thụ hưởng). Như thế người lập di chúc có thể yêu cầu người thừa kế của mình chuyển cho một người khác một đồ vật từ tài sản của người đó như là điều kiện để tiếp nhận di sản. Nhưng người thừa kế bao giờ cũng có quyền lựa chọn, hoặc tiếp nhận di sản và chuyển đồ vật theo yêu cầu của người lập di chúc, hay là từ chối di sản và giữ lại đồ vật của mình.

Hợp đồng thừa kế

Bộ luật dân sự mới có tính đến hợp đồng thừa kế. Cùng với di chúc, đây là phương thức để xác định việc thừa kế. Hợp đồng này có thể được ký kết trước với người được thừa kế và thoả thuận về những tài sản mà người thừa kế sẽ được nhận.

Hợp đồng thừa kế mang tính pháp lý cao nhất, được quyền ưu tiên so với các cách xác định thừa kế hợp pháp khác và người lập di chúc không thể đơn phương hủy bỏ. So với di chúc đây là một lợi thế lớn cho người được thừa kế.

Tuy nhiên theo Bộ luật dân sự mới thì không thể lập Hợp đồng thừa kế với toàn bộ tài sản. Ít nhất phải giữ lại một phần tư cho người lập di chúc tự do xử lý.

Hợp đồng thừa kế có thể ký kết với người thừa kế hoặc với người được thụ hưởng theo di lệnh. Thông thường Hợp đồng thừa kế được lập và xác nhận bởi công chứng dưới hình thức văn bản công khai.

Thừa kế có điều kiện

Người lập di chúc có thể đưa điều kiện vào trong di chúc để xác định khi nào người thừa kế mới được hưởng quyền thừa kế, ví dụ như sau khi tốt nghiệp đại học hay sửa xong nhà cho người lập di chúc. Nếu không thực hiện người thừa kế sẽ mất quyền thừa kế. Tuy nhiên các điều kiện không thể hoàn toàn bất kỳ, bộ luật không cho phép các điều kiện mang tính sách nhiễu hay ép buộc thay đổi tình trạng hôn nhân, ví dụ như kết hôn hay li dị. Không một điều kiện nào được phép ảnh hưởng đến phần thừa kế theo luật bắt buộc dành cho người thừa kế đương nhiên.

Luật hiện hành giới hạn quyền tự do của người lập di chúc khi phân chia tài sản. Trong trường hợp chỉ có con là vị thành niên, người lập di chúc không có khả năng nào để chuyển một phần tài sản cho bất kỳ ai khác ngoài cho người con đó.

Người thừa kế đương nhiên có thể nhận được ít hơn

Thay đổi mới này thu hẹp quyền lợi của những người thừa kế đương nhiên (con của người lập di chúc, là người thừa kế không thể bỏ qua trong di chúc). Nghĩa là trẻ em vị thành niên phải được ít nhất ba phần tư phần hợp pháp của mình (cho đến nay có quyền toàn bộ), và trẻ thành niên ít nhất một phần tư (hiện nay ít nhất một nửa).

Như thế trong thực tế người lập di chúc có thể dùng di chúc để chuyển một phần di sản, ví dụ như cho người bạn chung sống, trong khi anh ta có con là vị thành niên.

Có thể khước bỏ quyền thừa kế từ trước

Bộ luật hiện hành không cho phép khả năng khước bỏ trước quyền thừa kế, mà chỉ có thể nhận hay từ chối. Điểm mới là người thừa kế trong tương lai có thể khước bỏ quyền thừa kế trước khi người lập di chúc chết.

Giải pháp này, cùng với sự tham gia của người lập di chúc, có thể tránh được những mâu thuẫn về thừa kế, ví dụ như người lập di chúc có hai người con, một người con đã nhận được phần của mình từ trước và người con thứ hai sẽ được thừa kế toàn bộ tài sản còn lại. Người lập di chúc có thể thỏa thuận với người con đầu về việc khước từ thừa kế đối với phần tài sản còn lại.

Người thừa kế phụ

Người lập di chúc sẽ có khả năng chọn lựa người thừa kế phụ cho trường hợp người thừa kế chính chết hoặc từ chối thừa kế. Người lập di chúc cũng có thể yêu cầu người thừa kế chuyển phần tài sản được thừa kế cho người thừa kế khác khi người thừa kế chết.

Thêm các lý do để tước quyền thừa kế

Luật mới có thay đổi căn bản trong vấn đề tước quyền thừa kế của con cái. Ngoài bốn nguyên nhân theo luật định (không chăm sóc cha mẹ khi tuổi già, không biểu hiện quan tâm đến họ hàng ruột thịt, bị kết án tù giam do cố ý phạm pháp hay sống buông thả) sẽ có thêm hai lý do nữa: nợ nần và có các hành vi hoang phí.

Khác với luật hiện hành, người lập di chúc không phải đưa lý do cụ thể trong văn bản về tước quyền thừa kế. Tuy nhiên nếu lý do không được đưa ra trong văn bản, người thừa kế đương nhiên có quyền đối với phần hợp pháp của mình, trừ khi lý do tước quyền thừa kế được những người thừa kế còn lại chứng tỏ trong khuôn khổ giải quyết việc thừa kế.

Bên cạnh đó Bộ luật dân sự mới cũng quy định, rằng khi người lập di chúc chết nếu người con bị tước quyền thừa kế còn sống thì con cháu của người đó cũng bị tước quyền thừa kế. Trong trường hợp người con bị tước quyền thừa kế chết trước thì con cháu của người đó có thể được thừa kế.

Sáu nhóm thừa kế

Bộ luật dân sự mới bảo toàn việc thừa kế theo luật trong trường hợp không có di chúc. Khác với luật hiện hành, LDS mới mở rộng số lượng các nhóm thừa kế hiện nay từ bốn thành sáu bậc.

Các bậc thừa kế mới theo luật là các cụ và anh chị em họ. Mục đích là để tài sản của người chết được giữ lại trong vòng những họ hàng gần nhất.

Người thừa kế có trách nhiệm lớn hơn đối với các khoản nợ

Theo luật hiện nay người thừa kế chỉ có nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ của người quá cố đến mức tài sản nhận được. Trong thực tế đây là một vấn đề, khi di sản chỉ bao gồm những gì mà người thừa kế bắt buộc phải khai nhận (như nhà đất, tài khoản ngân hàng, cổ phiếu...)

Thường thì những người thừa kế không khai nhận những vật nhỏ nhưng có giá trị cao (đồ trang sức, cổ vật…), và do đó dẫn đến việc cắt giảm quyền của chủ nợ.

Theo luật mới các khoản nợ cũng được thừa kế hoàn toàn. Điểm mới này là có lợi cho những chủ nợ, vì họ có thể đòi hỏi người thừa kế thanh toán tất cả số nợ. Ngược lại người thừa kế sẽ phải thanh toán tất cả các khoản nợ của người quá cố, kể cả các khoản vượt quá số tài sản được thừa kế, nghĩa là phải dùng tài sản của bản thân mình để trả nợ.

Trong một số trường hợp luật pháp cho người thừa kế sự bảo vệ thông qua cái gọi là danh sách di sản, trong đó sẽ định giá tài sản vào thời điểm người quá cố chết. Nếu như người thừa kế yêu cầu lập danh sách này và khai nhận tất cả tài sản thì sẽ chỉ phải thanh toán các khoản nợ đến mức tài sản nhận được.

Nhưng nếu như sau đó người ta chỉ ra rằng một số đồ vật người thừa kế cố tình không khai nhận và không đưa vào danh sách thì sự bảo vệ này sẽ bị hủy bỏ.

Người dịch PH

Nguồn: novinky.cz

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo