Luật LB Đức

Cách tính Hartz IV gây thiệt thòi cho người hưởng

Cập nhật lúc 18-11-2010 15:02:28 (GMT+1)
Ảnh minh họa: internet

 

Hartz IV - Đây là vấn đề nhiều người Việt đang sinh sống tại Đức rất quan tâm. Đảng SPD, Link, Grün và các tổ chức xã hội, trong tháng trước, đã thảo luận về những thủ thuật và tiểu xảo trong cách tính Hartz IV của Chính phủ Liên bang, gây thiệt thòi cho người được thụ hưởng, dựa trên cơ sở phân tích, đánh giá, rút ra từ những tài liệu được công bố ở Website của Bộ Lao động và Xã hội cũng như thống kê mức chi tiêu 2008:


Có thể tóm tắt thành mấy ý chính sau:

Thứ 1: Chính phủ Liên bang đã tách riêng trợ cấp cho người lớn và trẻ em để tính mức nhu cầu của trẻ. Theo số liệu chi tiêu của năm 2008 thì việc tính toán lại dựa trên các khoản chi phí (như thực phẩm, nhà ở, giải trí, giáo dục…). Điều đó chứng tỏ cách tính của Chính phủ không đảm bảo theo các nhu cầu nhất định dành riêng cho trẻ. Liệu mức trợ cấp của trẻ được tính theo phần trăm của người lớn hay theo chi tiêu của toàn gia đình, cả hai cách tính này đều không được Toà án Hiến pháp Liên bang chấp nhận. Như vậy trợ cấp dành cho trẻ vẫn bị tính một cách tuỳ tiện, không phụ thuộc vào các nhu cầu của trẻ. Kết quả của cách tính này khiến trẻ bị thiệt tới 11 € tuỳ thuộc vào độ tuổi của trẻ.

Thứ 2. Việc xác định mức trợ cấp cho người độc thân trước đây tính theo mức chi tiêu của tầng lớp thu nhập thấp nhất chiếm 20% dân số, nay chỉ lấy 15% và không tính người hưởng trợ cấp xã hội theo luật SGB II và XII. Việc này làm giảm đáng kể trợ cấp khi tính dựa vào thống kê chi tiêu. Ngoài ra, chỉ số lạm phát năm 2003 là 9,05% theo thống kê của Cơ quan Thống kê Liên bang, nhưng từ năm 2004 đến 2008 giá cả tăng chung 10,05%, tuy vậy việc tính toán theo mức chi tiêu lại không đả động đến, bởi Chính phủ cho rằng trong phạm vi chi tiêu của 20% hộ có thu nhập thấp nhất, thì việc tăng giá không bị ảnh hưởng (do tăng giá chỉ xảy ra ở lĩnh vực bất động sản hoặc ở các mặt hàng cao cấp).

Thứ 3: Thủ thuật này rất khó nhận biết, bởi Bộ Lao động và xã hội không đưa ra dữ liệu cụ thể đi kèm như khoản chi tiêu nào được tính trong tổng chi tiêu mà mức độ bao nhiêu cũng như tại sao lại bị cắt giảm. Theo Hiến pháp liên bang điều này phải rõ ràng và dễ hiểu, nhưng cách tính mới hoàn toàn không thể hiện được những tính chất này. Có thể tính được sự tăng giảm đó dựa theo bảng thống kê chi tiêu bình quân Liên bang của năm 2008 so với năm 2003 cho một hộ độc thân:

- Khoản 1 và 2 trong tiêu chuẩn Hartz IV bao gồm thực phẩm, đồ uống và thuốc lá: Trong tính toán chi tiêu năm 2003 khoản này chiếm 96%, nhưng năm 2008 giảm xuống còn 88,8%. Điều đó có nghĩa, đồ uống có cồn và thuốc lá không còn được xem là nhu cầu cơ bản của người nhận trợ cấp xã hội, và bị cắt giảm 10,42 €.

- Khoản 3 gồm quần áo và giầy dép: Số liệu năm 2003 là 99,97 % năm 2008 còn 96,14% giảm 1,21 €

- Khoản 4 bao gồm nhà ở, điện, lò sưởi: Năm 2003 là 7,598% năm 2008 tăng 8,176%, chênh tương đương 2,11 €. Tuy nhiên mức tăng này ít không tương xứng với giá điện tăng 2 lần trong năm 2005. Mức chi phí cho điện không đáp ứng được nhu cầu của người hưởng Hartz IV.

- Khoản 5 (đồ dùng và vật dụng trong nhà): Năm 2008 được tính lại chiếm 93,358% tăng so với năm 2003 là 91,074% tương ứng 0,67 €.

- Khoản 6 về dịch vụ y tế và chăm sóc sức khoẻ: Khoản này tính cho năm 2003 là 70,68%, đến năm 2008 sau khi tính lại còn 57% giảm tương đương 3,42 €. Việc cắt giảm đáng kể này so với sự tăng chi phí khám chữa bệnh là điều vô lý khiến lộ rõ mánh khoé trong việc tính trợ cấp dịch vụ y tế của chính quyền.

- Khoản 7 là chi phí phương tiện giao thông: so với 2003 thì năm 2008 tăng lên 7,10 €.

- Khoản 8 về thông tin liên lạc được giữ nguyên.

- Khoản 9 bao gồm văn hoá, giải trí: Khoản này cũng bị cắt giảm so với năm 2003 là 1,42 €.

- Khoản 10 về giáo dục được giữ nguyên.

- Khoản 11 gồm dịch vụ ăn uống nghỉ ngơi. Do các nhu cầu về dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi không còn được xem là nhu cầu cơ bản nên cũng bị cắt giảm 1,06 €.

- Khoản 12 bao gồm các thứ còn lại tăng 5,14 € không có lý do cụ thể.

Nhìn chung tổng toàn bộ trợ cấp bị giảm 28,99 € theo nhu cầu chi tiêu cơ bản, bởi có sự cắt giảm không hợp lý của Chính phủ Liên bang, cho dù ở cách tính ới trợ cấp tăng 5 € thành 364 € một tháng. Cách tính này hoàn toàn giống với cách tính thời cầm quyền của Đảng SPD và luôn bị vị hiến.

Khánh Hà tổng hợp từ nguồn Wordpress

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo