Luật châu Âu

Tìm hiểu về vai trò của Nghị sĩ (MP) ở Anh quốc

Cập nhật lúc 17-04-2013 19:07:00 (GMT+1)

 

Vai trò của một Nghị sỹ

Các nghị sỹ có trách nhiệm đối với ba nhóm đối tượng chính: cử tri của họ, Nghị viện và Đảng phái chính trị của họ.


Một nghị sỹ được bầu vào Hạ viện bởi một trong hơn 600 khu vực bầu cử của Vương quốc Anh.

Các nhiệm vụ của Nghị sỹ tại Quốc hội bao gồm việc tham dự vào các buổi tranh luận và bỏ phiếu thông qua các đạo luật cũng như các vấn đề khác.

Họ cũng có thể là thành viên của các ủy ban kiểm tra các luật mới hay kiểm tra công việc của các bộ trong chính phủ. Một số Nghị sỹ giữ vai trò bộ trưởng trong chính phủ hoặc là người phát ngôn đối lập.

Các Nghị sỹ có thể giúp các cử tri của họ bằng cách cố vấn về các vấn đề (đặc biệt là các vấn đề nảy sinh từ công việc của các bộ trong chính phủ), đại diện cho mối quan tâm của các cử tri của họ trong Nghị viện và là bộ mặt cho khu vực địa phương đó.

Các Nghị sỹ thường ủng hộ cho đảng của mình bằng cách bỏ phiếu cho lãnh đạo của đảng tại Hạ viện và làm đại diện cho đảng đó tại khu vực bầu cử của mình.

Nghị sỹ của Quí vị là Ai?

Nếu quí vị biết mã số bưu cục đầy đủ của quí vị và có thể truy cập internet, quí vị có thể biết được ai là Nghị sỹ địa phương của quí vị từ địa chỉ:

www.locata.co.uk/commons/

Cách khác là quí vị có thể gọi đến Văn phòng Thông tin Hạ viện số 020 7219 4272 hay hỏi hội đồng địa phương của quí vị.

Cách Liên lạc với Nghị sỹ của Quí vị

Thông thường cách tốt nhất để liên lạc với Nghị sỹ của quí vị là bằng cách viết thư trước; thư, fax hay email cho phép quí vị giải thích mọi thứ một cách rõ ràng và chi tiết để cho Nghị sỹ của quí vị có thể xem xét vấn đề của quí vị một cách kỹ lưỡng trước khi thử giúp quí vị.

Quí vị có thể viết cho bất kỳ Nghị sỹ nào theo địa chỉ:

House of Commons, London SW1A 0AA

Tất cả các Nghị sỹ đều có văn phòng tại Westminster hoặc đã bố trí để thư của họ được xử lý hay chuyển tiếp khi họ không có mặt tại London, do đó tốt nhất là viết tới đó cho họ, thay vì tới văn phòng tại địa phương bầu cử hay địa chỉ nhà riêng của họ.

Quí vị có thể gọi đến văn phòng Westminster của bất kỳ Nghị sỹ nào qua tổng đài của Nghị viện số 020 7219 3000. Nếu một Nghị sỹ có văn phòng tại khu vực bầu cử của họ, thì quí vị sẽ tìm được số điện trong danh bạ điện thoại địa phương ở mục Nghị sỹ Quốc hội.

Không phải tất cả các Nghị sỹ đều công bố địa chỉ email, nhưng quí vị có thể gửi thư theo mẫu đến phần lớn các Nghị sỹ sử dụng danh sách tại:

www.parliament.uk/directories/hciolists/alms.cfm

Danh sách này cũng cung cấp các đường dẫn tới các website của các Nghị sỹ.

Phần lớn Nghị sỹ tổ chức các “buổi tiếp dân” tại khu vực bầu cử của họ, tại đó người dân địa phương có thể nêu lên các vấn đề của mình. Để biết ngày giờ của các buổi tiếp dân và sắp xếp cuộc hẹn quí vị cần gọi cho văn phòng của Nghị sỹ của quí vị tại Westminster hay tại khu vực bầu cử.

Nghị sỹ của Quí vị có thể giúp bằng cách nào?

Các Nghị sỹ rất hào phóng giúp đỡ và cho lời khuyên, và nhìn chung họ sẽ cố trợ giúp các cử tri của họ trong rất nhiều vấn đề. Không có qui định công việc cho Nghị sỹ và tuỳ theo cá nhân họ sẽ quyết định nhận trường hợp nào. Tuy nhiên, các Nghị sỹ có thể phù hợp hơn trong việc giúp đỡ về các vấn đề liên quan đến công việc của chính quyền trung ương, chẳng hạn như:

- Phúc lợi, lương hưu, bảo hiểm quốc gia, và các vấn đề khác do Bộ Việc làm vàTrợ cấp xử lý;
- Nhập cư và các vấn đề khác do Bộ Nội vụ (Home Office) xử lý;
- Các vấn đề về thuế liên quan đến Cơ quan Thuế vụ và Hải quan và;
- Các vấn đề với NHS;
- Các vấn đề với Child Support Agency;
- Tài trợ và đóng cửa trường học

Các vấn đề với các cơ quan quyền lực địa phương có thể báo cho một ủy viên hội đồng địa phương.

Tương tự ở xứ Wales, Scotland và Bắc Ireland, một số dịch vụ thuộc trách nhiệm của hội đồng lập pháp được ủy thác và có thể là tốt hơn nếu liên lạc với các thành viên địa phương của quí vị tại các cơ quan này.

Nghị sỹ của quí vị nói chung sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp cử tri nhưng sẽ không thể giúp được mọi trường hợp và có thể cảm thấy họ không phải là người thích hợp nhất để giúp.

Nếu họ không thể giúp thì họ có thể giới thiệu quí vị đến người khác phù hợp hơn, như một ủy viên hội đồng địa phương, Văn phòng Tư vấn Công dân hay các tổ chức địa phương khác.

Để được tư vấn pháp lý, quí vị có thể được giới thiệu đến một luật sư.

Quí vị cần luôn luôn nêu vấn đề của mình với Nghị sỹ địa phương của quí vị chứ không phải
với ai khác. Có một Nghị sỹ ở mỗi khu vực bầu cử và họ ở đó để đại diện cho lợi ích của mọi cử tri của họ, không chỉ cho những người đã bỏ phiếu bầu họ.

Một Nghị sỹ có thể giúp đỡ quí vị bằng nhiều cách. Họ có thể đơn giản là cho một lời khuyên hoặc có thể thay mặt quí vị viết thư đến các quan chức hay các Bộ trưởng. Họ cũng có thể, thay mặt quí vị, nêu trường hợp quản lý tồi đến Viên thanh tra Quốc hội (Parliamentary Ombudsman).

Nếu phù hợp, Nghị sỹ của quí vị có thể chọn nêu trường hợp của quí vị tại Hạ viện thông qua một chất vấn quốc hội, tại một buổi tranh luận đòi hoãn phiên họp, hoặc trong một vận động đầu giờ. Các Nghị sỹ cũng có thể đại diện cho các cử tri trình kiến nghị.

Thông tin Chi tiết

Thông tin chi tiết về vai trò của Nghị sỹ có trong bản thông tin của HCIO Quí vị và Nghị sỹ của Quí vị.

Bản này có thể tìm thấy trên internet tại:
www.parliament.uk/factsheets

Nguồn: viethome.co.uk

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo