Luật châu Âu

Luật mới về quy chế dành cho người nước ngoài và người không có quốc tịch

Cập nhật lúc 13-01-2012 10:44:32 (GMT+1)
Ảnh minh họa

 

Bắt đầu từ ngày 25 tháng 12 năm 2011, Luật Ucraina “Về quy chế pháp lý của người nước ngoài và người không có quốc tịch”, được Quốc hội Ucraina thông qua ngày 22 tháng 9, đã chính thức có hiệu lực thi hành. Toàn văn nội dung luật được đăng tải trên trang web của Quốc hội.


Văn bản Luật “Về quy chế pháp lý của người nước ngoài và người không có quốc tịch” do Hội đồng Bộ trưởng Ucraina soạn thảo, trong khuôn khổ thực hiện kế hoạch hành động tiến tới tự do hóa chế độ thị thực giữa Ucraina và Liên minh châu Âu EU.

Lần đầu tiên, thủ tục đăng ký người nước ngoài và người không có quốc tịch tại các điểm kiểm soát biên giới Ucraina theo trình tự đơn giản, được đưa vào áp dụng bằng luật.

Mục đích của luật này là xác định quy chế pháp lý của người nước ngoài và người không có quốc tịch, hoàn thiện hóa thủ tục xuất nhập cảnh của họ qua biên giới quốc gia Ucraina, điều phối các vấn đề về quá cảnh qua lãnh thổ Ucraina. Luật cũng bao gồm những phần nội dung liên quan đến cơ sở pháp lý để từ chối cấp hoặc hủy thị thực, cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài và người không có quốc tịch…

Luật “Về quy chế pháp lý của người nước ngoài và người không có quốc tịch” mở rộng danh mục các cơ sở pháp lý cho phép người nước ngoài và người không có quốc tịch được lưu trú trên lãnh thổ Ucraina. Kể từ nay, người nước ngoài và người không có quốc tịch có thể được nhận thẻ định cư tại Ucraina, nếu nhập cảnh vào nước này với các mục đích sau:

1. Nhập cảnh để thực hiện các hoạt động văn hóa, khoa học, giáo dục, theo cơ sở và trình tự được quy định bởi các thỏa thuận quốc tế hoặc chương trình đặc biệt của Ucraina.

2. Để tham gia các chương trình quốc tế và phong trào tình nguyện, hoặc tham gia hoạt động của các tổ chức tình nguyện có đăng ký tại Ucraina theo quy định của pháp luật.

3. Để hoạt động báo chí, hoặc làm đại diện các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Nhập cảnh với mục đích đoàn tụ gia đình với công dân Ucraina, người nước ngoài hoặc người không có quốc tịch đã được nhận thẻ định cư tại Ucraina.

Luật mới cũng đưa vào thực hiện thủ tục hồi hương tự nguyện của người nước ngoài và người không có quốc tịch đang có mặt tại Ucraina theo quy định của luật “Về người tị nạn và các đối tượng cần được bảo vệ tạm thời hoặc bổ sung”, cũng như người nước ngoài và người không có quốc tịch không có cơ sở pháp lý để lưu trú tại Ucraina, hoặc không thể thực hiện nghĩa vụ xuất cảnh khỏi Ucraina.

Ngoài ra, Luật Ucraina “Về quy chế pháp lý của người nước ngoài và người không có quốc tịch” cũng xác định cơ sở và trình tự hồi hương bắt buộc đối với người nước ngoài và người không có quốc tịch, theo quyết định của các cơ quan có thẩm quyền, và thủ tục trục xuất khỏi lãnh thổ Ucraina, theo quyết định của tòa án.

Nguồn: Podrobnosti/ Nguoivietkharkov

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo