Luật châu Âu

EU ra luật mới về sự riêng tư trên mạng

Cập nhật lúc 08-03-2011 17:08:52 (GMT+1)

 

Sẽ sớm có thay đổi lớn trong cách các trang web theo dõi khách thăm và điều chỉnh các quảng cáo cho phù hợp hành vi của họ.


Từ ngày 25 tháng Năm, luật của châu Âu bắt buộc các trang web phải có "sự đồng ý công khai" của người dùng khi họ bị theo dõi qua cookie.

Các file cookie được dùng rộng rãi để giúp người ta di chuyển nhanh hơn khi vào các trang web họ thăm thường xuyên.

Các doanh nghiệp sẽ phải tìm hiểu làm thế nào có được sự đồng ý để tiếp tục dùng cookie.

Những thay đổi này thuộc chỉ thị Riêng tư điện tử của châu Âu mà sẽ có hiệu lực tại Anh từ cuối tháng Năm.

Phần nói về cookie được soạn thảo để bảo vệ sự riêng tư và đặc biệt là để hạn chế kỹ thuật quảng cáo dựa trên hành vi người dùng mạng.

IAB, tổ chức đại diện cho các công ty quảng cáo mạng, đã tạo một trang web giải thích cách làm việc của quảng cáo dựa trên hành vi.

Chỉ thị của EU đòi hỏi người dùng mạng được thông báo đầy đủ về thông tin được lưu trong cookie và được cho hay vì sao họ trông thấy những quảng cáo đó.

Nguồn BBC

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo